Aktuelt

 • Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  I disse dager jobber Statens vegvesen med oppgradering av Rosenkrantzgata. En av Glitrevannverkets hovedledninger ligger i denne gata. Vegarbeidet medfører gravearbeid, og i den forbindelse er det avdekket flere lekkasjer på vannledningen. Dette har gjort at Glitrevannverket ser seg nødt til å renovere den gamle ledningen. Foto Bente Espeseth, Statens Vegvesen

 • Hva er lov ved ved vannkildene?

  Hva er lov ved ved vannkildene?

  Glitrevannverket har utarbeidet to fine, nye brosjyrer som skal informere om hva som er lov og ikke lov ved og rundt Glitre og Røysjø, våre to flotte vannkilder.

 • Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har brukt vårsemesteret på en spennende utredning for Glitrevannverket. Hvilken teknologi vil egne seg for å produsere energi i utvalgte knutepunkt på fordelingsnettet og hva vil det koste? Nå foreligger konklusjonen i deres bacheloroppgave og vi håper resultatet kan bidra til at vi blir en energinøytral virksomhet over tid.

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen. Les mer ved å klikke på figuren.