Aktuelt

 • Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Statskog er grunneier i store deler av Glitre's nedbørfelt og ønsker å gjødsle skog som er inne i avslutningen av sin vekstperiode. Glitrevannverket ønsker å få kartlagt om dette er et tiltak som kan forringe vannkvaliteten i vannkilden og har kontaktet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å få mer kunnskap.

 • Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Glitrevannverket har stort potensiale til å bli energinøytral i fremtiden. Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har nylig påbegynt sin bacheloroppgave og skal gjennom vårsemesteret 2017 utrede muligheten for å produsere kraft i et punkt i distribusjonsnettet.

 • Sommerjobb i Glitrevannverket

  Sommerjobb i Glitrevannverket

  Har du begynt på studier innen vann-verdens viktigste ressurs? Har du lyst til å få litt erfaring med hvordan et vannverk som leverer vann til ca 150 000 personer driftes? Liker du praktisk vedlikeholdsarbeid og å jobbe utendørs? Da anbefaler vi deg å søke sommerjobb hos oss!

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen. Les mer ved å klikke på figuren.