Aktuelt

 • Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Glitrevannverket jobber kontinuerlig med å sikre leveranse av trygt, godt og nok vann til enhver tid. Det nyeste tiltaket i dette arbeidet er innstallering av 3 UV-aggregat på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I disse dager settes det i full drift. UV-aggregatene bestråler vannet med ultrafiolett – lys slik at eventuelle parasitter og bakterier blir uskadeliggjort.

 • Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Statskog er grunneier i store deler av Glitre's nedbørfelt og ønsker å gjødsle skog som er inne i avslutningen av sin vekstperiode. Glitrevannverket ønsker å få kartlagt om dette er et tiltak som kan forringe vannkvaliteten i vannkilden og har kontaktet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å få mer kunnskap.

 • Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Glitrevannverket har stort potensiale til å bli energinøytral i fremtiden. Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har nylig påbegynt sin bacheloroppgave og skal gjennom vårsemesteret 2017 utrede muligheten for å produsere kraft i et punkt i distribusjonsnettet.

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen. Les mer ved å klikke på figuren.