Rehabiliteringsarbeid

Mellomdammen og Nerdammen er for tiden tappet kraftig ned. Årsaken er at det pågår arbeid med å forsterke dammene. Vi ber publikum om å være forsiktige i forhold til anleggsarbeidene og forholde seg til skiltingen som blir satt opp.

 Dammene var tidligere en del av Drammens vannforsyningssystem. Det er derfor Drammen kommune som er ansvarlig for arbeidene, selv om dammene ligger i Nedre Eiker.

I løpet av 2015–2016 skal entreprenøren HAG Anlegg as forsterke dammene ved å støpe en ny oppstrøms betongplate på dammene. Platen boltes fast i fjellet med fjellbolter i stål.

Det blir også montert nye luker og etablert nye, store overløp. Det skal også settes opp rekkverk på nedstrøms side av dammene.

Dammene vil ligge nedtappet  frem til 31. desember 2016, med mindre rehabiliteringen går raskere enn planlagt.

Bommene låses

Det er inngått avtale med veieierlagene om bruk av Nerdamsveien for adkomst til Nerdammen og Solbergvannsveien for adkomst til Mellomdammen. Bommene vil stå åpne på dagtid, men låses på natta. Det må påregnes trafikk av store kjøretøy.

Solbergvann ferdig rehabilitert

Det var for øvrig en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) i 2009 som viste at ingen av dammene i Solbergvassdraget (Solbergvann, Mellomdammen, Nerdammen og Vasshella) tilfredsstilte kravene til stabilitet. I 2014 ble dammen på Solbergvann rehabilitert og i år er det altså Nerdammen og Mellomdammen som står for tur.

Mer om prosjekter

Les mer

Mer om vann

Les mer

Mer om Glitrevannverket

Les mer