Glitrevannverket kjører flomreglement

På grunn av store nedbørmengder er nivået i Glitrevannet nå over høyeste regulerte vannstand. Glitrevannverket kjører nå manøvreringsreglement for flomdemping i Lierelva.

Mer om prosjekter

Les mer

Mer om vann

Les mer

Mer om Glitrevannverket

Les mer