Værstasjoner

Glitrevannverket har en værstasjon ved Glitre i Finnemarka. Denne stasjonen har vært operativ siden 1972. I 2014 ble stasjonen flyttet til en mer gunstig beliggenhet og ble helautomatisert. Fra denne stasjonen kan vi ta ut sanntidsopplysninger om nedbør, vind og temperatur.

I tillegg har vi samarbeid med alle kommunene i Godt Vann Drammensregionen om uthenting av opplysninger fra 16 andre værstasjoner fra hele Drammensregionen. Data fra disse vil være tilgjengelig på yr.no etterhvert.