Dam Bremsetjern

Dammen ligger i reservevannkilden Bremsetjern på Mjøndalskogen i Nedre Eiker. Dette er krisevannkilden til blant annet bydelen Konnerud i Drammen.

Dammen er en platedam fra tidlig 1970 tallet og vannbehandlingsanlegget er en integrert del av dammen. Da dette er en krisevannskilde blir ikke magasinet regulert til vanlig men ligger med fast vannstand. Bremsetjern ligger i Bremsa som er en del av Sandevassdraget. Oppstrøms Bremsa ligger de gamle reguleringsanleggene til Mjøndalen cellulose, Nebergdammene og Grytjern dammene som er eid av Nedre Eiker kommune.

Glitrevannverket har tillatelse til å regulere Bremsetjern 7,5 m.

Dam Bremsetjern sett fra overløpsrenna

Langvann
Dam Bremsetjern

Les mer

Dam Sætervann
Dam Bremsetjern

Les mer

Glitredammen
Dam Bremsetjern

Les mer