Dam Langvann

Dam Langvann ligger i utløpet av Langvann som ligger nedstrøms Røysjø. Tidligere inngikk dette vannet i vannforsyningen til Røysjø vannverk ved at vannet ble pumpet opp i Røysjø ved behov. I dag er dette lite aktuelt og magasinet inngår ikke lenger i ordinær vannforsyning. Vannet blir derfor ikke lengre regulert.

Dammen er en lav og bred murdam av eldre årgang.

Klapperdammen
Langvann

Les mer

Nordre Svanevann
Langvann

Les mer

Dam Bremsetjern
Langvann

Les mer