Nordre Svanevann

 

Dammen demmer opp øverste magasinet i reguleringsanleggene til Røysjø vannverk.

Dette er en liten murdam som gir oss mulighet til å tilføre vann til Røysjø ved behov. Det er relativt sjelden magasinet er benyttet og magasinet ligger stort sett med fast vannstand. Ved behov kan vannstanden i Nordre Svanevann senkes med inntil 2 meter.

Nordre Svanevann tilhører Selvikvassdraget.

Langvann
Nordre Svanevann

Les mer

Dam Bremsetjern
Nordre Svanevann

Les mer

Dam Sætervann
Nordre Svanevann

Les mer