Nordre Svanevann

 

Dammen demmer opp øverste magasinet i reguleringsanleggene til Røysjø vannverk.

Dette er en liten murdam som gir oss mulighet til å tilføre vann til Røysjø ved behov. Det er relativt sjelden magasinet er benyttet og magasinet ligger stort sett med fast vannstand. Ved behov kan vannstanden i Nordre Svanevann senkes med inntil 2 meter.

Nordre Svanevann tilhører Selvikvassdraget.

Røysjødammen
Nordre Svanevann

Les mer

Langvann
Nordre Svanevann

Les mer

Klapperdammen
Nordre Svanevann

Les mer