Røysjødammen

Denne dammen ligger i utløpet til Røysjømagasinet som er en av Glitrevannverkets råvannskilder. Det går en inntaksledning fra dette magasinet og ned til Røysjø vannbehandlingsanlegg.

I tørrår eller når en har hatt behov for å senke vannstanden i Røysjø pga revisjon kan en etterfylle vann fra Nordre Svanevann. Dette skjer unntaksvis.

Dette er en eldre murdam med oppstrøms betongplate. Dammen har fritt overløp og bobleanlegg.

Røysjø ligger i Selvikvassdraget

Ved Røysjø har Glitrevannverket tillatelse til å regulere magasinet ned 4,0 m under HRV som er 211 moh. Dette er en tillatelse vi har overtatt fra Drammen kommune som eksproprierte vannrettighetene i 1956. Denne tillatelsen gjelder også Nordre Svanevann (inntil 2 m) og Langvann.

Røysjødammen sett fra sidedammen

Dam Bremsetjern
Røysjødammen

Les mer

Glitredammen
Røysjødammen

Les mer

Nordre Svanevann
Røysjødammen

Les mer