Glitrevannverkets eiere

Glitrevannverket IKS er eiet av kommunene Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken som har inngått en felles selskapsavtale.

Eierne har utdypet forventningene til selskapet gjennom en egen eierstrategi.

Jobbmuligheter
Eiere

Les mer

Representantskap og styre
Eiere

Les mer

Lover og forskrifter
Eiere

Les mer