Glitrevannverkets eiere

Glitrevannverket IKS er eiet av kommunene Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken som har inngått en felles selskapsavtale.

Eierne har utdypet forventningene til selskapet gjennom en egen eierstrategi.

Representantskap og styre
Eiere

Les mer

Innkjøpsregler
Eiere

Les mer

Årsrapport

Les mer