Det viktige drikkevannet

Følg vannets reise fra kildene i marka til springen hos deg og meg. Se hvordan Glirtevannverket sikrer rent, trygt og nok vann til innbyggerne i Drammensområdet.

Denne animasjonsfilmen ble laget i 2018 og varer i 2,5 minutter. Den passer for alle.