Aktuelt

 • Stilling ledig: Kontormedarbeider 50% stilling

  Stilling ledig: Kontormedarbeider 50% stilling

  Er du kjent med offentlig forvaltning, har erfaring med elektronisk arkivering og utdanning innen økonomi og administrasjon, da hører vi veldig gjerne fra deg. Vi tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

  Les mer
 • Sommer i Glitrevannverkets tjeneste

  Sommer i Glitrevannverkets tjeneste

  Nok en gang har Glitrevannverket fått engasjert to dyktige sommerhjelper. I år er det Ingrid Ljøsne Tollefsen og Siri Bjørnstad Jensen som skal hjelpe oss å holde orden ved utestasjonene og føre tilsyn i nedbørfeltet.

  Les mer
 • Vannlekkasje i Rosenkrantzgata

  Vannlekkasje i Rosenkrantzgata

  Glitrevannverket har fått en lekkasje på en av våre hovedvannledninger som ligger i Rosenkrantz gate. Dette er en viktig ledning for oss og vannlekkasjen kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten. Vi har derfor satt i gang med utbedring og tetting umiddelbart. Arbeidet forventes å være ferdig i morgen tidlig, og så kommer det ny asfalt i løpet av morgendagen.

  Les mer
 • Ferietips – Steng stoppekranen

  Ferietips – Steng stoppekranen

  Skal du reise bort i sommer? Da er det lurt å stenge stoppekranen! De største vannskadene oppstår nemlig når vannet får lekke lenge uten at noen oppdager det. Det er også en fin anledning til å lære seg hvor stoppekranen er. 

  Les mer
 • Spyling av vannledningene

  Spyling av vannledningene

  I uke 24 og 25 vil Glitrevannverket spyle store deler av ledningsnettet sitt. Arbeidet vil i hovedsak foregå på nattestid. Spyling foretas med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet.  

  Les mer
 • Bevar naturen med sporløs ferdsel

  Bevar naturen med sporløs ferdsel

  En  god regel: Naturen skal være slik når du går som den var når du kom. Sammen verner vi vannkildene og naturen rundt. 

  Les mer
 • Ny hovedvannledning Landfall- Åssiden

  Ny hovedvannledning Landfall- Åssiden

  I disse dager er det satt i gang hogst av en 780 meter lang trase fra Landfall til Øvre Åssiden høydebasseng. Her skal det legges en ny vannledning. Når denne ledningen står ferdig våren 2021 vil det gi sikrere vannforsyning til Drammens befolkning for generasjoner.

  Les mer
 • Økt tilsyn i påsken

  Økt tilsyn i påsken

  Er du på tur ved vannkildene Røysjø eller Glitre denne påsken vil du kunne treffe våre medarbeidere ute på ekstra tilsyn.

  Les mer
 • Nyopprettet stilling: Elektro- og automasjonsingeniør

  Nyopprettet stilling: Elektro- og automasjonsingeniør

  Vi ønsker å øke vår kompetanse på elektro og automasjon. Den som ansettes er tiltenkt ansvar for PLS- og SCADA-systemer, i tillegg til å delta i prosjekt og utbyggingsoppgaver. Er du vår nye medarbeider?

  Les mer
 • Glitrevannverket har god beredskap

  Glitrevannverket har god beredskap

  Beredskapen i Glitrevannverket er god i forhold til en pandemi, og i samarbeid med kommunene skal vi sikre vann i springen selv ved stort sykefravær.

  Les mer
 • Byttet ventil, sparer vann

  Byttet ventil, sparer vann

  Glitrevannverket og våre kundekommuner jobber kontinuerlig med å få ned lekkasjene, og på den måten spare vann. Nå har vi byttet en ventil som ikke var helt tett og dermed sparer vi vann. 

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket 2020

  Sommerjobb i Glitrevannverket 2020

  Lyst til å jobbe hos oss i sommer? Søknadsfristen er 20. februar. Studenter som tar fag innen vannbransjen prioriteres.

  Les mer
 • Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

  Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

  Rørdeler er levert og maskiner har begynt forberedelsen på den store jobben med å skifte ut ledningsstrekket mellom tunnelen på Eggevollen og Kleivdammen vannbehandlingsanlegg. På nyåret starter arbeidet for fullt. Det forventes ferdig i juni 2020.

  Les mer
 • Sjøormen i Hagatjern

  Sjøormen i Hagatjern

  På bunnen av Hagatjern er det nå lagt ned en sjøledning, «sjøormen». Ledningen er en del av vannledningen Glitrevannverket bygger mellom Åsen i Nedre Eiker og Konnerud for å sikre en mer robust vannforsyning til Konnerud og til Nedre Eiker.

  Les mer
 • Glitrevannverket har fått ny daglig leder

  Glitrevannverket har fått ny daglig leder

  Marius Asheim (45) fra Asker blir ny daglig leder i Glitrevannverket fra 1. januar. Han tar da over det øverste ansvaret med å sikre Glitrevannverkets kunder både nok, godt og sikkert vann etter Arild Eek, som trer inn i pensjonistenes rekker.

  Les mer
 • Vellykket utskiftning av ventiler

  Vellykket utskiftning av ventiler

  Glitrevannverket har gjennomført en stor vedlikeholds jobb. Nøye planlegging, godt samarbeid og dyktige medarbeidere gjorde at utskiftningen av 8 ventiler ble gjennomført raskt, sikkert og uten ulemper for kundene.

  Les mer
 • Vannprøver og vannkvalitet

  Vannprøver og vannkvalitet

  Drammen kommunen anbefaler nå befolkningen på Konnerud å koke vannet etter at Glitrevannverket fikk påvist minst mulig målbare forekomst av Intestinale entrekokker på en vannprøve fra Stubberud høydebasseng, Konnerud. Glitrevannverket har satt i gang flere tiltak og tar nå daglige prøver i dette forsyningsområde.

  Les mer
 • Mailkontoen til Arild Eek har virus

  Mailkontoen til Arild Eek har virus

  Mottar du en link til en faktura fra vår daglige leder, slett den!

  Les mer
 • Sikrer vannforsyningen

  Sikrer vannforsyningen

  Glitrevannverket bruker nå 39 millioner på å sikre drikkevannforsyningen på Konnerud og i Åsen i Nedre Eiker. I forbindelse med arbeidene vil Hagatjern tappes ned to meter, og når arbeidet er ferdig frigis Bremsa for allmennheten.

  Les mer
 • Trygt drikkevann

  Trygt drikkevann

  Det er ingenting som tyder på at det er økt fare for forurensning fra Glitrevannverkets drikkevannskilder eller fjellbasseng her i regionen.  

  Les mer
 • Vedlikeholdsarbeid ved Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Vedlikeholdsarbeid ved Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Fra og med mandag 10. juni og frem til fredag 14. juni vil det foregå vedlikeholdsarbeid på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I denne perioden vil de som til vanlig har vann fra Røysjø forsynes med vann fra Glitre. Det vil si innbyggere på Åskollen, Skoger, Kobbervikdalen og deler av Fjell i Drammen og nordre deler av Sande.

  Les mer
 • Stilling ledig: Utviklingsansvarlig

  Stilling ledig: Utviklingsansvarlig

  Vår dyktige utviklingsansvarlige gjennom mange år planlegger nå pensjonisttilværelsen. Er du vår nye utviklingsansvarlige?

  Les mer
 • Spyling av råvannstunnel ved Egga.

  Spyling av råvannstunnel ved Egga.

  I tidsrommet 22-24 mai vil det foregå spyling av råvannstunelen fra Glitre til Egga. Vi stenger ned både Landfall og Klevidammen vannbehandlingsanlegg mens spylingen pågår. I den perioden vil alle kunder som til vanlig får vann fra Glitre forsynes med vann fra Asker (Asker og Bærum vannverk).

  Les mer
 • Stilling ledig: Daglig leder

  Stilling ledig: Daglig leder

  Da vår daglige leder har begynt planleggingen av pensjonisttilværelsen er Glitrevannverket på utkikk etter en som kan ta over stillingen.

  Les mer
 • Rent vann til alle – leaving no one behind

  Rent vann til alle – leaving no one behind

  22. mars er Verdens Vanndag og tema i år er Vann til alle- leaving no one behind. FNs Bærekraft mål nr 6 er krystallklart: vann til alle innen 2030. Kommunens dyktige vann og avløps ansatte kan ikke ta ansvar for å sikre vann til alle i verden, men ved fornuftige investeringer og sikker drift av infrastrukturen sørger de for vann til alle i vår region.

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket 2019

  Sommerjobb i Glitrevannverket 2019

  Har du begynt på studier innen vann - verdens viktigste ressurs? Har du lyst til å få litt erfaring med hvordan et vannverk som leverer vann til ca 150 000 personer driftes? Liker du praktisk vedlikeholdsarbeid og å jobbe utendørs? Da anbefaler vi deg å søke sommerjobb hos oss!

  Les mer
 • Nye klortanker på Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Nye klortanker på Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Røysjø vannbehandlingsanlegg ble stoppet 5. februar og skal etter planen settes i drift igjen 12. februar. Da har vi skiftet ut den gamle klortanken med 2 nye og økt sikkerheten for klorlekkasjer ytterligere.

  Les mer
 • Konkurranse – anskaffelse av kommunikasjonstjenester

  Konkurranse – anskaffelse av kommunikasjonstjenester

  Vann er verdens viktigste ressurs, kilden til alt liv og forutsetningen for all menneskelig aktivitet. Har dere lyst til å hjelpe oss å spre budskapet?

  Les mer
 • Bygging av reservevann Konnerud

  Bygging av reservevann Konnerud

  I disse dager starter rydding av traseen og graving for nye hovedvannledning fra Åsen høydebasseng i Nedre Eiker til Stubberud høydebasseng på Konnerud. Når den er ferdig lagt i 2020 er vannforsyningen til Konnerud enda sikrere.

  Les mer
 • Jubileumsboka: Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år

  Jubileumsboka: Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år

  I forbindelse med at det er 40 år siden Glitrevannverket åpnet vannforsyningen har vi samlet forhistorien, den lange veien frem til vannet ble slått på og disse 40 årene med uavbrutt drift, mellom to permer. Jubileumsboka «Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år», kan du både lese gratis eller kjøpe her på nettsiden vår.

  Les mer
 • Kilden til godt vann i 40 år

  Kilden til godt vann i 40 år

  I dag feirer Glitrevannverket 40 år som leverandør av godt, trygt og nok drikkevann til befolkningen i eierkommunene.

  Les mer
 • Forum Finnemarka – referat fra møtet 16.10.18

  Forum Finnemarka – referat fra møtet 16.10.18

  Forum Finnemarka er et møtearena for grunneiere, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. 16.10.18 ble det avholdt møte i forumet for tredje gang. Her foreligger referatet og presentasjonene.

  Les mer
 • Flytting av brakka ved Sandungselva

  Flytting av brakka ved Sandungselva

  I høst har det vært en brakke på flyttefot i Finnemarka. Sandungsbrakka er flyttet og omdøpt til Grunnvannsbrakka. Flyttingen gikk heldigvis helt etter planen og var gjort på mindre enn 2 timer.

  Les mer
 • Film og flasker til folket

  Film og flasker til folket

  Mandag fikk SFO fra Danvik skole og forbipasserende på Strømsø torg se Glitrevannverkets nye animasjonsfilm. Det var også populært med vannflasker fylt med rent og godt vann fra Glitre – rett fra vannposten på torget.

  Les mer
 • Gjeting i Finnemarka

  Gjeting i Finnemarka

  Finnemarka beitelag har utfordringer med at dyr gå ned til bygds og skaper farlige situasjoner for seg selv og andre. Glitrevannverket ønsker at beitedyrene i størst mulig grad holder seg borte fra Glitre. Som et forsøksprosjekt har vi i år gått sammen om å ansette Johan Dahlgren for å gjete, og derved begrense begge utfordringene.

  Les mer
 • Senking av Nordre Svanevann

  Senking av Nordre Svanevann

  Glitrevannverket senker Nordre Svanevann med inntil 2 meter for å sikre optimalt vanntrykk på Røysjø vannbehandlingsanlegg.

  Les mer
 • Status vannforsyning fra Glitrevannverket

  Status vannforsyning fra Glitrevannverket

  Glitrevannverket følger nøye med på vannforbruket og vannstanden i kildene våre. Vi har gode marginer, og det er ikke aktuelt å sette i gang noen ekstra tiltak. Vi oppfordrer likevel alle til å ha et bevisst forhold til vannforbruket sitt. Det er bra både for lommeboka og miljøet.

  Les mer
 • Våre viktige prosjekter

  Våre viktige prosjekter

  Inspeksjon av Klopptjernbassenget, utskifting av Solbergledningen og prosjektering av ny reservevannledning til Konnerud. Dette er prosjekter som Glitrevannverket har holdt på med denne våren.

  Les mer
 • Glitrevannverket er ikke avhengig av CO2  leveranse

  Glitrevannverket er ikke avhengig av CO2  leveranse

  Det har det siste døgnet vært mye fokus på leveranseproblemer av CO2 både til vannverk og til bryggeri.  Vi kan betrygge med at Glitrevannverket ikke er avhengig av CO2 i sin vannproduksjon og du derfor fortsatt er sikret godt og trygt vann i springen.

  Les mer
 • Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast

  Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast

  Etter en nasjonal kartlegging av mikroplast i drikkevannet, konkluderer Folkehelseinstituttet med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Vår største vannkilde Glitre inneholder nær null eller null forekomst av mikroplast.

  Les mer
 • Vi oppfordrer til vannsparing

  Vi oppfordrer til vannsparing

  Glitrevannverket har gode vannkilder med mye vann, men når det blir varmt og tørt vær over en lengre periode kan det oppstå kapasitetsproblemer på distribusjonsnettet.

  Les mer
 • Sommerkonkurranse 

  Sommerkonkurranse 

  Alle som svarer rett er med i trekningen av 4 gavekort på kr 1000 hos DNT Drammen Tursenter.

  Les mer
 • Forhåndstapping av Glitre

  Forhåndstapping av Glitre

  I forbindelse med en snørik vinter og det som ser ut til å bli en sen vår, har Glitrevannverket begynt å forhåndstappe Glitre. Det gir plass til smeltevann og kan bidra til å dempe en vårflom. Tappingen vil føre til spekkdannelser i isen og alle ferdsel ved demningen er forbudt.

  Les mer
 • Trygghet til vann i springen

  Trygghet til vann i springen

  Nesten halvparten av oss frykter smittestoffer i vannet i naturen. Heldigvis er de aller fleste trygge på det rensede drikkevannet i springen.

  Les mer
 • Send oss ditt vannbilde!

  Send oss ditt vannbilde!

  Glitrevannverket og Byavisa Drammen inviterer leserne med på fotokonkurranse.

  Les mer
 • Slik unngår du frostskader på vannrør

  Slik unngår du frostskader på vannrør

  Dager med tosifrede minusgrader kan føre til frosne vannrør. Her er noen tips og råd for hvordan du kan unngå det.

  Les mer
 • Sommerjobb hos Glitrevannverket

  Sommerjobb hos Glitrevannverket

  Er du klar for å søke sommerjobb hos oss? Vi kan love en variert jobb, men mye praktisk arbeid.

  Les mer
 • Hele skolen på vannbesøk

  Hele skolen på vannbesøk

  En onsdag i januar tok Dråpen imot hele Nordal skole på Landfall vannbehandlingsanlegg.

  Les mer
 • Stilling ledig: Driftsjef

  Søknadsfristen har gått ut. Har du relevant utdannelse, bred erfaring innen VA-virksomhet og er flink til å skape oppslutning om felles mål er du kanskje vår nye driftssjef?

  Les mer
 • Stilling ledig: Driftstekniker

  Stilling ledig: Driftstekniker

  Søknadsfristen har gått ut. En av våre dyktige driftsteknikere nærmer seg pensjonsalder og vi er på utkikk etter en arvtager. Er du klar for å være med å sikre vårt viktigste næringsmiddel til ca 145 000 personer? Da er du kanskje vår nye driftstekniker.

  Les mer
 • Mikroplast i drikkevann

  Mikroplast i drikkevann

  Mikroplast er for tiden et svært aktuelt tema. Funn av mikroplast i drikkevann er blitt fulgt opp med største alvor både på nasjonalt og europeisk nivå. Kunnskapen er mangelfull, men ingen helsemyndigheter fraråder å drikke vann. Vann er vår viktigste næringsmiddel.

  Les mer
 • Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur?

  Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur?

  Da er du kanskje vår nye prosjektleder? Glitrevannverket står foran store investeringsprosjekt i årene som kommer, både nyanlegg og renovering. Med økt vektlegging på teknologiutvikling/innovasjon og kvalitet i alle ledd fra skisseprosjekter til gjennomføring trenger vi økt prosjektkapasitet.

  Les mer
 • Ny trainee

  Ny trainee

  1. september begynte Dlnia Dara Ibrahim som trainee hos oss. Vi gleder oss til de 6 månedene hun skal være her å lære mer om vannverk og interkommunalt samarbeid.

  Les mer
 • Vern vannkildene under jakta

  Vern vannkildene under jakta

  Det er fantastiske tur- og jaktmarker ved begge våre hovedvannkilder Glitre og Røysjø, og vi ønsker alle en flott høstnaturopplevelse. Samtidig ber vi dere være bevisste rundt vern av drikkevannskildene og vise hensyn.

  Les mer
 • Gratulerer med omdømmepris!

  Gratulerer med omdømmepris!

  Hurra for oss som jobber i vannbransjen! Godt Vann Drammensregionen (GVD) vant en omdømmepris denne uken og Glitrevannverket er med i samarbeidet .

  Les mer
 • Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  I disse dager jobber Statens vegvesen med oppgradering av Rosenkrantzgata. En av Glitrevannverkets hovedledninger ligger i denne gata. Vegarbeidet medfører gravearbeid, og i den forbindelse er det avdekket flere lekkasjer på vannledningen. Dette har gjort at Glitrevannverket ser seg nødt til å renovere den gamle ledningen. Foto Bente Espeseth, Statens Vegvesen

  Les mer
 • Hva er lov ved ved vannkildene?

  Hva er lov ved ved vannkildene?

  Glitrevannverket har utarbeidet to fine, nye brosjyrer som skal informere om hva som er lov og ikke lov ved og rundt Glitre og Røysjø, våre to flotte vannkilder.

  Les mer
 • Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har brukt vårsemesteret på en spennende utredning for Glitrevannverket. Hvilken teknologi vil egne seg for å produsere energi i utvalgte knutepunkt på fordelingsnettet og hva vil det koste? Nå foreligger konklusjonen i deres bacheloroppgave og vi håper resultatet kan bidra til at vi blir en energinøytral virksomhet over tid.

  Les mer
 • Vann – et naturlig valg

  Vann – et naturlig valg

  Vannet du får i springen er kortreist, miljøvennlig, bra for helsa og ditt viktigste næringsmiddel. Glitrevannverket vil gjerne fremheve det i forbindelse med verdens miljødag.

  Les mer
 • Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Glitrevannverket jobber kontinuerlig med å sikre leveranse av trygt, godt og nok vann til enhver tid. Det nyeste tiltaket i dette arbeidet er innstallering av 3 UV-aggregat på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I disse dager settes det i full drift. UV-aggregatene bestråler vannet med ultrafiolett - lys slik at eventuelle parasitter og bakterier blir uskadeliggjort.

  Les mer