Aktuelt

 • Kilden til godt vann i 40 år

  Kilden til godt vann i 40 år

  I dag feirer Glitrevannverket 40 år som leverandør av godt, trygt og nok drikkevann til befolkningen i eierkommunene.

  Les mer
 • Forum Finnemarka – referat fra møtet 16.10.18

  Forum Finnemarka – referat fra møtet 16.10.18

  Forum Finnemarka er et møtearena for grunneiere, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. 16.10.18 ble det avholdt møte i forumet for tredje gang. Her foreligger referatet og presentasjonene.

  Les mer
 • Flytting av brakka ved Sandungselva

  Flytting av brakka ved Sandungselva

  I høst har det vært en brakke på flyttefot i Finnemarka. Sandungsbrakka er flyttet og omdøpt til Grunnvannsbrakka. Flyttingen gikk heldigvis helt etter planen og var gjort på mindre enn 2 timer.

  Les mer
 • Film og flasker til folket

  Film og flasker til folket

  Mandag fikk SFO fra Danvik skole og forbipasserende på Strømsø torg se Glitrevannverkets nye animasjonsfilm. Det var også populært med vannflasker fylt med rent og godt vann fra Glitre – rett fra vannposten på torget.

  Les mer
 • Gjeting i Finnemarka

  Gjeting i Finnemarka

  Finnemarka beitelag har utfordringer med at dyr gå ned til bygds og skaper farlige situasjoner for seg selv og andre. Glitrevannverket ønsker at beitedyrene i størst mulig grad holder seg borte fra Glitre. Som et forsøksprosjekt har vi i år gått sammen om å ansette Johan Dahlgren for å gjete, og derved begrense begge utfordringene.

  Les mer
 • Senking av Nordre Svanevann

  Senking av Nordre Svanevann

  Glitrevannverket senker Nordre Svanevann med inntil 2 meter for å sikre optimalt vanntrykk på Røysjø vannbehandlingsanlegg.

  Les mer
 • Status vannforsyning fra Glitrevannverket

  Status vannforsyning fra Glitrevannverket

  Glitrevannverket følger nøye med på vannforbruket og vannstanden i kildene våre. Vi har gode marginer, og det er ikke aktuelt å sette i gang noen ekstra tiltak. Vi oppfordrer likevel alle til å ha et bevisst forhold til vannforbruket sitt. Det er bra både for lommeboka og miljøet.

  Les mer
 • Våre viktige prosjekter

  Våre viktige prosjekter

  Inspeksjon av Klopptjernbassenget, utskifting av Solbergledningen og prosjektering av ny reservevannledning til Konnerud. Dette er prosjekter som Glitrevannverket har holdt på med denne våren.

  Les mer
 • Glitrevannverket er ikke avhengig av CO2  leveranse

  Glitrevannverket er ikke avhengig av CO2  leveranse

  Det har det siste døgnet vært mye fokus på leveranseproblemer av CO2 både til vannverk og til bryggeri.  Vi kan betrygge med at Glitrevannverket ikke er avhengig av CO2 i sin vannproduksjon og du derfor fortsatt er sikret godt og trygt vann i springen.

  Les mer
 • Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast

  Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast

  Etter en nasjonal kartlegging av mikroplast i drikkevannet, konkluderer Folkehelseinstituttet med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Vår største vannkilde Glitre inneholder nær null eller null forekomst av mikroplast.

  Les mer
 • Vi oppfordrer til vannsparing

  Vi oppfordrer til vannsparing

  Glitrevannverket har gode vannkilder med mye vann, men når det blir varmt og tørt vær over en lengre periode kan det oppstå kapasitetsproblemer på distribusjonsnettet.

  Les mer
 • Sommerkonkurranse 

  Sommerkonkurranse 

  Alle som svarer rett er med i trekningen av 4 gavekort på kr 1000 hos DNT Drammen Tursenter.

  Les mer
 • Forhåndstapping av Glitre

  Forhåndstapping av Glitre

  I forbindelse med en snørik vinter og det som ser ut til å bli en sen vår, har Glitrevannverket begynt å forhåndstappe Glitre. Det gir plass til smeltevann og kan bidra til å dempe en vårflom. Tappingen vil føre til spekkdannelser i isen og alle ferdsel ved demningen er forbudt.

  Les mer
 • Trygghet til vann i springen

  Trygghet til vann i springen

  Nesten halvparten av oss frykter smittestoffer i vannet i naturen. Heldigvis er de aller fleste trygge på det rensede drikkevannet i springen.

  Les mer
 • Send oss ditt vannbilde!

  Send oss ditt vannbilde!

  Glitrevannverket og Byavisa Drammen inviterer leserne med på fotokonkurranse.

  Les mer
 • Slik unngår du frostskader på vannrør

  Slik unngår du frostskader på vannrør

  Dager med tosifrede minusgrader kan føre til frosne vannrør. Her er noen tips og råd for hvordan du kan unngå det.

  Les mer
 • Sommerjobb hos Glitrevannverket

  Sommerjobb hos Glitrevannverket

  Er du klar for å søke sommerjobb hos oss? Vi kan love en variert jobb, men mye praktisk arbeid.

  Les mer
 • Hele skolen på vannbesøk

  Hele skolen på vannbesøk

  En onsdag i januar tok Dråpen imot hele Nordal skole på Landfall vannbehandlingsanlegg.

  Les mer
 • Stilling ledig: Driftsjef

  Stilling ledig: Driftsjef

  Søknadsfristen har gått ut. Har du relevant utdannelse, bred erfaring innen VA-virksomhet og er flink til å skape oppslutning om felles mål er du kanskje vår nye driftssjef?

  Les mer
 • Stilling ledig: Driftstekniker

  Stilling ledig: Driftstekniker

  Søknadsfristen har gått ut. En av våre dyktige driftsteknikere nærmer seg pensjonsalder og vi er på utkikk etter en arvtager. Er du klar for å være med å sikre vårt viktigste næringsmiddel til ca 145 000 personer? Da er du kanskje vår nye driftstekniker.

  Les mer
 • Mikroplast i drikkevann

  Mikroplast i drikkevann

  Mikroplast er for tiden et svært aktuelt tema. Funn av mikroplast i drikkevann er blitt fulgt opp med største alvor både på nasjonalt og europeisk nivå. Kunnskapen er mangelfull, men ingen helsemyndigheter fraråder å drikke vann. Vann er vår viktigste næringsmiddel.

  Les mer
 • Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur?

  Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur?

  Da er du kanskje vår nye prosjektleder? Glitrevannverket står foran store investeringsprosjekt i årene som kommer, både nyanlegg og renovering. Med økt vektlegging på teknologiutvikling/innovasjon og kvalitet i alle ledd fra skisseprosjekter til gjennomføring trenger vi økt prosjektkapasitet.

  Les mer
 • Ny trainee

  Ny trainee

  1. september begynte Dlnia Dara Ibrahim som trainee hos oss. Vi gleder oss til de 6 månedene hun skal være her å lære mer om vannverk og interkommunalt samarbeid.

  Les mer
 • Vern vannkildene under jakta

  Vern vannkildene under jakta

  Det er fantastiske tur- og jaktmarker ved begge våre hovedvannkilder Glitre og Røysjø, og vi ønsker alle en flott høstnaturopplevelse. Samtidig ber vi dere være bevisste rundt vern av drikkevannskildene og vise hensyn.

  Les mer
 • Gratulerer med omdømmepris!

  Gratulerer med omdømmepris!

  Hurra for oss som jobber i vannbransjen! Godt Vann Drammensregionen (GVD) vant en omdømmepris denne uken og Glitrevannverket er med i samarbeidet .

  Les mer
 • Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  I disse dager jobber Statens vegvesen med oppgradering av Rosenkrantzgata. En av Glitrevannverkets hovedledninger ligger i denne gata. Vegarbeidet medfører gravearbeid, og i den forbindelse er det avdekket flere lekkasjer på vannledningen. Dette har gjort at Glitrevannverket ser seg nødt til å renovere den gamle ledningen. Foto Bente Espeseth, Statens Vegvesen

  Les mer
 • Hva er lov ved ved vannkildene?

  Hva er lov ved ved vannkildene?

  Glitrevannverket har utarbeidet to fine, nye brosjyrer som skal informere om hva som er lov og ikke lov ved og rundt Glitre og Røysjø, våre to flotte vannkilder.

  Les mer
 • Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har brukt vårsemesteret på en spennende utredning for Glitrevannverket. Hvilken teknologi vil egne seg for å produsere energi i utvalgte knutepunkt på fordelingsnettet og hva vil det koste? Nå foreligger konklusjonen i deres bacheloroppgave og vi håper resultatet kan bidra til at vi blir en energinøytral virksomhet over tid.

  Les mer
 • Vann – et naturlig valg

  Vann – et naturlig valg

  Vannet du får i springen er kortreist, miljøvennlig, bra for helsa og ditt viktigste næringsmiddel. Glitrevannverket vil gjerne fremheve det i forbindelse med verdens miljødag.

  Les mer
 • Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Glitrevannverket jobber kontinuerlig med å sikre leveranse av trygt, godt og nok vann til enhver tid. Det nyeste tiltaket i dette arbeidet er innstallering av 3 UV-aggregat på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I disse dager settes det i full drift. UV-aggregatene bestråler vannet med ultrafiolett - lys slik at eventuelle parasitter og bakterier blir uskadeliggjort.

  Les mer
 • Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Statskog er grunneier i store deler av Glitre's nedbørfelt og ønsker å gjødsle skog som er inne i avslutningen av sin vekstperiode. Glitrevannverket ønsker å få kartlagt om dette er et tiltak som kan forringe vannkvaliteten i vannkilden og har kontaktet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å få mer kunnskap.

  Les mer
 • Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Glitrevannverket har stort potensiale til å bli energinøytral i fremtiden. Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har nylig påbegynt sin bacheloroppgave og skal gjennom vårsemesteret 2017 utrede muligheten for å produsere kraft i et punkt i distribusjonsnettet.

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket

  Sommerjobb i Glitrevannverket

  Har du begynt på studier innen vann-verdens viktigste ressurs? Har du lyst til å få litt erfaring med hvordan et vannverk som leverer vann til ca 150 000 personer driftes? Liker du praktisk vedlikeholdsarbeid og å jobbe utendørs? Da anbefaler vi deg å søke sommerjobb hos oss!

  Les mer
 • Bever som bacheloroppgave

  Bever som bacheloroppgave

  I løpet av vårsemesteret vil Eskild E. Myhre skrive sin bacheloroppgave om beverbestanden i Røysjømarka.

  Les mer
 • Utslipp av fortynnet klor i Holsfjorden

  Utslipp av fortynnet klor i Holsfjorden

  Glitrevannverket har ved en beklagelig hendelse kommet i skade for å slippe ut fortynnet klorholdig vann fra vannbehandlingsanlegget ved Svangstrand i Sylling. På grunn av at dette er uttynnet klor antas det ikke å ha noe konsekvens for menneskelig aktivitet. Drikkevannskvaliteten er ikke påvirket. Forurensningsmyndighet er varslet og vil vurdere om det er behov for tiltak.

  Les mer
 • Hjelp Glitrenissen – vinn premier

  Hjelp Glitrenissen – vinn premier

  Julekalender på facebook! Glitrenissen har vært litt glemsk og trenger din hjelp. Hjelp han å huske hvor han har vært og hva han har gjort eller sett.

  Les mer
 • Funn av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden

  Funn av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden

  Det er fortsatt helt trygt å drikke vannet for de som har vann fra Holsfjorden.

  Les mer
 • Nye vannledninger fra Røysjø.

  Nye vannledninger fra Røysjø.

  Det har tatt 3 år, og kostet 40 millioner, men med denne investeringen har vi sikret sikker vanntransport de neste 50 -100 år.

  Les mer
 • Trainee ved Glitrevannverket

  Trainee ved Glitrevannverket

  For første gang har Glitrevannverket blitt med i trainee-ordningen Trainee Vann, som er igangsatt av Norsk Vann. Vi ønsker i den anledning vår splitter nye trainee, Kari Motråen Gjelten, velkommen.

  Les mer
 • Vanndag for folkevalgte

  Vanndag for folkevalgte

  Glitrevannverket hadde gleden av å invitere de folkevalgte i våre 4 eierkommuner til en informasjons kveld om Vann-vårt viktigste næringsmiddel. 25 lydhøre politikere måtte opp på Landfall vannbehandlingsanlegg den 30.08.16.

  Les mer
 • Invitasjon

  Invitasjon

  Mandag 29. august kl 13.30 er alle som vil velkomne til å være med på avduking av unik informasjonstavle på Eiksetra i Lier.

  Les mer
 • God effekt for sommerkampanjen #vernvannkildene

  God effekt for sommerkampanjen #vernvannkildene

  Det å være tilstede og måte folk som ferdes i områdene rundt Glitre og Røysjø har hatt god effekt. Mange har satt pris på og uttrykt forståelse for informasjonen de har fått, og flere har etterspurt mer skilting og informasjon, sier Per Ringnes, driftssjef i Glitrevannverket.

  Les mer
 • Sommerkampanje #vernvannkildene

  Sommerkampanje #vernvannkildene

  Er du på tur ved Røysjø eller Glitre denne sommeren vil du kunne treffe medarbeidere fra Glitrevannverket ute på info-patrulje. Det er duket for sommerkampanjen #vernvannkildene.

  Les mer
 • Glitrevannverket på Facebook

  Glitrevannverket på Facebook

  Glitrevannverket er på facebook. Her vil du finne stort og smått fra vannbransjen, blant annet #glitreord.

  Les mer
 • Få drikkeflaske. Vinn gavekort!

  Få drikkeflaske. Vinn gavekort!

  Alle som starter på Topp7Turen såndag 29.mai kan få en fin liten tom vannflaske fra Glitrevannverket. Den kan fylles med det beste vannet rett fra springen. Scann QR-koden på flasken innen 3. juni og bli med på trekningen av gavekort.

  Les mer
 • Du klarer deg ikke uten vann

  Du klarer deg ikke uten vann

  Daglig leder i Glitrevannverket, Arild Eek, har en kronikk om viktigheten av kildevern i dagens Drammens Tidene. Les kronikken her.

  Les mer
 • Verdens vanndag 22. mars; Vann og arbeidsplasser

  Verdens vanndag 22. mars; Vann og arbeidsplasser

  Vi ansatte på Glitrevannverket er stolte over den viktige jobben vi gjør. At vi gjør vår jobb godt er avgjørende for at du kan gjør din jobb godt. Så vær stolt over jobben din og glad for trygt vann i springen hver dag døgnet rundt!

  Les mer
 • trainee VANN

  trainee VANN

  Glitrevannverket er med i Norsk Vanns satsing på traineeVann, og får forhåpentligvis en traniee fra høst 16.

  Les mer
 • Stilling ledig: Elektriker/driftstekniker

  Stilling ledig: Elektriker/driftstekniker

  Frist : 18.01.16. Vår kunnskapsrike og erfarne elektriker gjennom mange år nærmer seg pensjonsalder, og vi søker derfor en ny elektriker/driftstekniker til drifts- og vedlikeholdsavdelingen.

  Les mer
 • Miniseminar lekkasje

  Miniseminar lekkasje

  Alle har som oppdrag fra sine respektive politiske organer å redusere vanntap både av rent økonomiske og bærekraftig hensyn. Samtidig er det stor usikkerhet for hvor stort vanntapet faktisk er. Hvor mye skyldes ikke målt legal tapping og hvor mye er ren lekkasje? Hvor er skjæringspunkt der det er mer lønnsomt å godta en viss lekkasjeprosent fremfor å øke innsatsen på å finne de resterende lekkasjene?

  Les mer
 • Frogn inspiserer Glitrevannverket

  Frogn inspiserer Glitrevannverket

  Vi har hatt fint besøk fra Frogn kommune på omvisning til anleggene våre, så de er helt sikre på at de kjøper vann av beste kvalitet.

  Les mer
 • Røysjømarka- presset og viktig.

  Røysjømarka- presset og viktig.

  Viktig måte på Dråpen om fremtidens utfordringer i Røysjømarka med befolkningsvekst og økt fokus på helse og aktivitet i friluft, samtid med forsvarlig vern av viktige drikkevannskilder.

  Les mer
 • God vannkvalitet? Gjester på Landfall får svaret.

  God vannkvalitet? Gjester på Landfall får svaret.

  Glitrevannverket tar gjerne imot gjester på vannbehandlingsanleggene for å få gode ambassadører som kan videreformidle vårt budskap om godt, nok og sikkert vann i kranen.

  Les mer
 • pningsfest i Glitrevannverkets nye lokaler

  pningsfest i Glitrevannverkets nye lokaler

  Glitrevannverket inviterte til åpent hus i nye lokaler. Alle de 4 ordførerne fra eierkommunene var der og gratulerte med de nye lokalene.

  Les mer
 • Glitrevannverket kjører flomreglement

  Glitrevannverket kjører flomreglement

  På grunn av store nedbørmengder er nivået i Glitrevannet nå over høyeste regulerte vannstand. Glitrevannverket kjører nå manøvreringsreglement for flomdemping i Lierelva.

  Les mer
 • Ny adresse

  Ny adresse

  Glitrevannverket har fått den perfekte adressen; Dråpen 20.

  Les mer
 • Miljøvennlige lokaler

  Miljøvennlige lokaler

  Både det ytre miljøet og arbeidsmiljøet er tatt hensyn til i de i nye lokalene til Glitrevannverket på Dråpen 20.

  Les mer
 • Ny nettside

  Ny nettside

  Glitrevannverket har i dag lansert sin nye nettside. - Siden har gjennomgått en betydelig renovering. Nye glitre.no har bedre funksjonalitet og er mer moderne og brukervennlig, sier Arild Eek, daglig leder i Glitrevannverket.

  Les mer
 • Rehabiliteringsarbeid

  Rehabiliteringsarbeid

  Mellomdammen og Nerdammen er for tiden tappet kraftig ned. rsaken er at det pågår arbeid med å forsterke dammene.

  Les mer
 • Rent Vann felles ansvar

  Rent Vann felles ansvar

  Under rutinekontroll ved Røysjø fant vi 1,5 søppelsekk med søppel. I tillegg flere bålplasser og et par farkoster. Dette viser at ikke alle tar hensyn til at dette er en drikkevannskilde som er underlagt visse restriksjoner til glede for de ca 15 000 som får drikkevannet sitt herfra.

  Les mer