Aktuelt

 • Vannprøver og vannkvalitet

  Vannprøver og vannkvalitet

  Drammen kommunen anbefaler nå befolkningen på Konnerud å koke vannet etter at Glitrevannverket fikk påvist minst mulig målbare forekomst av Intestinale entrekokker på en vannprøve fra Stubberud høydebasseng, Konnerud. Glitrevannverket har satt i gang flere tiltak og tar nå daglige prøver i dette forsyningsområde.

  Les mer
 • Mailkontoen til Arild Eek har virus

  Mailkontoen til Arild Eek har virus

  Mottar du en link til en faktura fra vår daglige leder, slett den!

  Les mer
 • Sikrer vannforsyningen

  Sikrer vannforsyningen

  Glitrevannverket bruker nå 39 millioner på å sikre drikkevannforsyningen på Konnerud og i Åsen i Nedre Eiker. I forbindelse med arbeidene vil Hagatjern tappes ned to meter, og når arbeidet er ferdig frigis Bremsa for allmennheten.

  Les mer
 • Trygt drikkevann

  Trygt drikkevann

  Det er ingenting som tyder på at det er økt fare for forurensning fra Glitrevannverkets drikkevannskilder eller fjellbasseng her i regionen.  

  Les mer
 • Vedlikeholdsarbeid ved Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Vedlikeholdsarbeid ved Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Fra og med mandag 10. juni og frem til fredag 14. juni vil det foregå vedlikeholdsarbeid på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I denne perioden vil de som til vanlig har vann fra Røysjø forsynes med vann fra Glitre. Det vil si innbyggere på Åskollen, Skoger, Kobbervikdalen og deler av Fjell i Drammen og nordre deler av Sande.

  Les mer
 • Stilling ledig: Utviklingsansvarlig

  Stilling ledig: Utviklingsansvarlig

  Vår dyktige utviklingsansvarlige gjennom mange år planlegger nå pensjonisttilværelsen. Er du vår nye utviklingsansvarlige?

  Les mer
 • Spyling av råvannstunnel ved Egga.

  Spyling av råvannstunnel ved Egga.

  I tidsrommet 22-24 mai vil det foregå spyling av råvannstunelen fra Glitre til Egga. Vi stenger ned både Landfall og Klevidammen vannbehandlingsanlegg mens spylingen pågår. I den perioden vil alle kunder som til vanlig får vann fra Glitre forsynes med vann fra Asker (Asker og Bærum vannverk).

  Les mer
 • Stilling ledig: Daglig leder

  Stilling ledig: Daglig leder

  Da vår daglige leder har begynt planleggingen av pensjonisttilværelsen er Glitrevannverket på utkikk etter en som kan ta over stillingen.

  Les mer
 • Rent vann til alle – leaving no one behind

  Rent vann til alle – leaving no one behind

  22. mars er Verdens Vanndag og tema i år er Vann til alle- leaving no one behind. FNs Bærekraft mål nr 6 er krystallklart: vann til alle innen 2030. Kommunens dyktige vann og avløps ansatte kan ikke ta ansvar for å sikre vann til alle i verden, men ved fornuftige investeringer og sikker drift av infrastrukturen sørger de for vann til alle i vår region.

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket 2019

  Sommerjobb i Glitrevannverket 2019

  Har du begynt på studier innen vann - verdens viktigste ressurs? Har du lyst til å få litt erfaring med hvordan et vannverk som leverer vann til ca 150 000 personer driftes? Liker du praktisk vedlikeholdsarbeid og å jobbe utendørs? Da anbefaler vi deg å søke sommerjobb hos oss!

  Les mer
 • Nye klortanker på Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Nye klortanker på Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Røysjø vannbehandlingsanlegg ble stoppet 5. februar og skal etter planen settes i drift igjen 12. februar. Da har vi skiftet ut den gamle klortanken med 2 nye og økt sikkerheten for klorlekkasjer ytterligere.

  Les mer
 • Konkurranse – anskaffelse av kommunikasjonstjenester

  Konkurranse – anskaffelse av kommunikasjonstjenester

  Vann er verdens viktigste ressurs, kilden til alt liv og forutsetningen for all menneskelig aktivitet. Har dere lyst til å hjelpe oss å spre budskapet?

  Les mer
 • Bygging av reservevann Konnerud

  Bygging av reservevann Konnerud

  I disse dager starter rydding av traseen og graving for nye hovedvannledning fra Åsen høydebasseng i Nedre Eiker til Stubberud høydebasseng på Konnerud. Når den er ferdig lagt i 2020 er vannforsyningen til Konnerud enda sikrere.

  Les mer
 • Jubileumsboka: Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år

  Jubileumsboka: Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år

  I forbindelse med at det er 40 år siden Glitrevannverket åpnet vannforsyningen har vi samlet forhistorien, den lange veien frem til vannet ble slått på og disse 40 årene med uavbrutt drift, mellom to permer. Jubileumsboka «Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år», kan du både lese gratis eller kjøpe her på nettsiden vår.

  Les mer
 • Kilden til godt vann i 40 år

  Kilden til godt vann i 40 år

  I dag feirer Glitrevannverket 40 år som leverandør av godt, trygt og nok drikkevann til befolkningen i eierkommunene.

  Les mer
 • Forum Finnemarka – referat fra møtet 16.10.18

  Forum Finnemarka – referat fra møtet 16.10.18

  Forum Finnemarka er et møtearena for grunneiere, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. 16.10.18 ble det avholdt møte i forumet for tredje gang. Her foreligger referatet og presentasjonene.

  Les mer
 • Flytting av brakka ved Sandungselva

  Flytting av brakka ved Sandungselva

  I høst har det vært en brakke på flyttefot i Finnemarka. Sandungsbrakka er flyttet og omdøpt til Grunnvannsbrakka. Flyttingen gikk heldigvis helt etter planen og var gjort på mindre enn 2 timer.

  Les mer
 • Film og flasker til folket

  Film og flasker til folket

  Mandag fikk SFO fra Danvik skole og forbipasserende på Strømsø torg se Glitrevannverkets nye animasjonsfilm. Det var også populært med vannflasker fylt med rent og godt vann fra Glitre – rett fra vannposten på torget.

  Les mer
 • Gjeting i Finnemarka

  Gjeting i Finnemarka

  Finnemarka beitelag har utfordringer med at dyr gå ned til bygds og skaper farlige situasjoner for seg selv og andre. Glitrevannverket ønsker at beitedyrene i størst mulig grad holder seg borte fra Glitre. Som et forsøksprosjekt har vi i år gått sammen om å ansette Johan Dahlgren for å gjete, og derved begrense begge utfordringene.

  Les mer
 • Senking av Nordre Svanevann

  Senking av Nordre Svanevann

  Glitrevannverket senker Nordre Svanevann med inntil 2 meter for å sikre optimalt vanntrykk på Røysjø vannbehandlingsanlegg.

  Les mer
 • Status vannforsyning fra Glitrevannverket

  Status vannforsyning fra Glitrevannverket

  Glitrevannverket følger nøye med på vannforbruket og vannstanden i kildene våre. Vi har gode marginer, og det er ikke aktuelt å sette i gang noen ekstra tiltak. Vi oppfordrer likevel alle til å ha et bevisst forhold til vannforbruket sitt. Det er bra både for lommeboka og miljøet.

  Les mer
 • Våre viktige prosjekter

  Våre viktige prosjekter

  Inspeksjon av Klopptjernbassenget, utskifting av Solbergledningen og prosjektering av ny reservevannledning til Konnerud. Dette er prosjekter som Glitrevannverket har holdt på med denne våren.

  Les mer
 • Glitrevannverket er ikke avhengig av CO2  leveranse

  Glitrevannverket er ikke avhengig av CO2  leveranse

  Det har det siste døgnet vært mye fokus på leveranseproblemer av CO2 både til vannverk og til bryggeri.  Vi kan betrygge med at Glitrevannverket ikke er avhengig av CO2 i sin vannproduksjon og du derfor fortsatt er sikret godt og trygt vann i springen.

  Les mer
 • Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast

  Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast

  Etter en nasjonal kartlegging av mikroplast i drikkevannet, konkluderer Folkehelseinstituttet med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Vår største vannkilde Glitre inneholder nær null eller null forekomst av mikroplast.

  Les mer
 • Vi oppfordrer til vannsparing

  Vi oppfordrer til vannsparing

  Glitrevannverket har gode vannkilder med mye vann, men når det blir varmt og tørt vær over en lengre periode kan det oppstå kapasitetsproblemer på distribusjonsnettet.

  Les mer
 • Sommerkonkurranse 

  Sommerkonkurranse 

  Alle som svarer rett er med i trekningen av 4 gavekort på kr 1000 hos DNT Drammen Tursenter.

  Les mer
 • Forhåndstapping av Glitre

  Forhåndstapping av Glitre

  I forbindelse med en snørik vinter og det som ser ut til å bli en sen vår, har Glitrevannverket begynt å forhåndstappe Glitre. Det gir plass til smeltevann og kan bidra til å dempe en vårflom. Tappingen vil føre til spekkdannelser i isen og alle ferdsel ved demningen er forbudt.

  Les mer
 • Trygghet til vann i springen

  Trygghet til vann i springen

  Nesten halvparten av oss frykter smittestoffer i vannet i naturen. Heldigvis er de aller fleste trygge på det rensede drikkevannet i springen.

  Les mer
 • Send oss ditt vannbilde!

  Send oss ditt vannbilde!

  Glitrevannverket og Byavisa Drammen inviterer leserne med på fotokonkurranse.

  Les mer
 • Slik unngår du frostskader på vannrør

  Slik unngår du frostskader på vannrør

  Dager med tosifrede minusgrader kan føre til frosne vannrør. Her er noen tips og råd for hvordan du kan unngå det.

  Les mer
 • Sommerjobb hos Glitrevannverket

  Sommerjobb hos Glitrevannverket

  Er du klar for å søke sommerjobb hos oss? Vi kan love en variert jobb, men mye praktisk arbeid.

  Les mer
 • Hele skolen på vannbesøk

  Hele skolen på vannbesøk

  En onsdag i januar tok Dråpen imot hele Nordal skole på Landfall vannbehandlingsanlegg.

  Les mer
 • Stilling ledig: Driftsjef

  Stilling ledig: Driftsjef

  Søknadsfristen har gått ut. Har du relevant utdannelse, bred erfaring innen VA-virksomhet og er flink til å skape oppslutning om felles mål er du kanskje vår nye driftssjef?

  Les mer
 • Stilling ledig: Driftstekniker

  Stilling ledig: Driftstekniker

  Søknadsfristen har gått ut. En av våre dyktige driftsteknikere nærmer seg pensjonsalder og vi er på utkikk etter en arvtager. Er du klar for å være med å sikre vårt viktigste næringsmiddel til ca 145 000 personer? Da er du kanskje vår nye driftstekniker.

  Les mer
 • Mikroplast i drikkevann

  Mikroplast i drikkevann

  Mikroplast er for tiden et svært aktuelt tema. Funn av mikroplast i drikkevann er blitt fulgt opp med største alvor både på nasjonalt og europeisk nivå. Kunnskapen er mangelfull, men ingen helsemyndigheter fraråder å drikke vann. Vann er vår viktigste næringsmiddel.

  Les mer
 • Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur?

  Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur?

  Da er du kanskje vår nye prosjektleder? Glitrevannverket står foran store investeringsprosjekt i årene som kommer, både nyanlegg og renovering. Med økt vektlegging på teknologiutvikling/innovasjon og kvalitet i alle ledd fra skisseprosjekter til gjennomføring trenger vi økt prosjektkapasitet.

  Les mer
 • Ny trainee

  Ny trainee

  1. september begynte Dlnia Dara Ibrahim som trainee hos oss. Vi gleder oss til de 6 månedene hun skal være her å lære mer om vannverk og interkommunalt samarbeid.

  Les mer
 • Vern vannkildene under jakta

  Vern vannkildene under jakta

  Det er fantastiske tur- og jaktmarker ved begge våre hovedvannkilder Glitre og Røysjø, og vi ønsker alle en flott høstnaturopplevelse. Samtidig ber vi dere være bevisste rundt vern av drikkevannskildene og vise hensyn.

  Les mer
 • Gratulerer med omdømmepris!

  Gratulerer med omdømmepris!

  Hurra for oss som jobber i vannbransjen! Godt Vann Drammensregionen (GVD) vant en omdømmepris denne uken og Glitrevannverket er med i samarbeidet .

  Les mer
 • Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

  I disse dager jobber Statens vegvesen med oppgradering av Rosenkrantzgata. En av Glitrevannverkets hovedledninger ligger i denne gata. Vegarbeidet medfører gravearbeid, og i den forbindelse er det avdekket flere lekkasjer på vannledningen. Dette har gjort at Glitrevannverket ser seg nødt til å renovere den gamle ledningen. Foto Bente Espeseth, Statens Vegvesen

  Les mer
 • Hva er lov ved ved vannkildene?

  Hva er lov ved ved vannkildene?

  Glitrevannverket har utarbeidet to fine, nye brosjyrer som skal informere om hva som er lov og ikke lov ved og rundt Glitre og Røysjø, våre to flotte vannkilder.

  Les mer
 • Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Bacheloroppgave: Energinøytralt drikkevann

  Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har brukt vårsemesteret på en spennende utredning for Glitrevannverket. Hvilken teknologi vil egne seg for å produsere energi i utvalgte knutepunkt på fordelingsnettet og hva vil det koste? Nå foreligger konklusjonen i deres bacheloroppgave og vi håper resultatet kan bidra til at vi blir en energinøytral virksomhet over tid.

  Les mer
 • Vann – et naturlig valg

  Vann – et naturlig valg

  Vannet du får i springen er kortreist, miljøvennlig, bra for helsa og ditt viktigste næringsmiddel. Glitrevannverket vil gjerne fremheve det i forbindelse med verdens miljødag.

  Les mer
 • Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Forsterket vannbehandling på Røysjø

  Glitrevannverket jobber kontinuerlig med å sikre leveranse av trygt, godt og nok vann til enhver tid. Det nyeste tiltaket i dette arbeidet er innstallering av 3 UV-aggregat på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I disse dager settes det i full drift. UV-aggregatene bestråler vannet med ultrafiolett - lys slik at eventuelle parasitter og bakterier blir uskadeliggjort.

  Les mer
 • Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

  Statskog er grunneier i store deler av Glitre's nedbørfelt og ønsker å gjødsle skog som er inne i avslutningen av sin vekstperiode. Glitrevannverket ønsker å få kartlagt om dette er et tiltak som kan forringe vannkvaliteten i vannkilden og har kontaktet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å få mer kunnskap.

  Les mer
 • Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

  Glitrevannverket har stort potensiale til å bli energinøytral i fremtiden. Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng og Lene Sandven Thomas har nylig påbegynt sin bacheloroppgave og skal gjennom vårsemesteret 2017 utrede muligheten for å produsere kraft i et punkt i distribusjonsnettet.

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket

  Sommerjobb i Glitrevannverket

  Har du begynt på studier innen vann-verdens viktigste ressurs? Har du lyst til å få litt erfaring med hvordan et vannverk som leverer vann til ca 150 000 personer driftes? Liker du praktisk vedlikeholdsarbeid og å jobbe utendørs? Da anbefaler vi deg å søke sommerjobb hos oss!

  Les mer
 • Bever som bacheloroppgave

  Bever som bacheloroppgave

  I løpet av vårsemesteret vil Eskild E. Myhre skrive sin bacheloroppgave om beverbestanden i Røysjømarka.

  Les mer
 • Utslipp av fortynnet klor i Holsfjorden

  Utslipp av fortynnet klor i Holsfjorden

  Glitrevannverket har ved en beklagelig hendelse kommet i skade for å slippe ut fortynnet klorholdig vann fra vannbehandlingsanlegget ved Svangstrand i Sylling. På grunn av at dette er uttynnet klor antas det ikke å ha noe konsekvens for menneskelig aktivitet. Drikkevannskvaliteten er ikke påvirket. Forurensningsmyndighet er varslet og vil vurdere om det er behov for tiltak.

  Les mer
 • Hjelp Glitrenissen – vinn premier

  Hjelp Glitrenissen – vinn premier

  Julekalender på facebook! Glitrenissen har vært litt glemsk og trenger din hjelp. Hjelp han å huske hvor han har vært og hva han har gjort eller sett.

  Les mer
 • Funn av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden

  Funn av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden

  Det er fortsatt helt trygt å drikke vannet for de som har vann fra Holsfjorden.

  Les mer
 • Nye vannledninger fra Røysjø.

  Nye vannledninger fra Røysjø.

  Det har tatt 3 år, og kostet 40 millioner, men med denne investeringen har vi sikret sikker vanntransport de neste 50 -100 år.

  Les mer
 • Trainee ved Glitrevannverket

  Trainee ved Glitrevannverket

  For første gang har Glitrevannverket blitt med i trainee-ordningen Trainee Vann, som er igangsatt av Norsk Vann. Vi ønsker i den anledning vår splitter nye trainee, Kari Motråen Gjelten, velkommen.

  Les mer
 • Vanndag for folkevalgte

  Vanndag for folkevalgte

  Glitrevannverket hadde gleden av å invitere de folkevalgte i våre 4 eierkommuner til en informasjons kveld om Vann-vårt viktigste næringsmiddel. 25 lydhøre politikere måtte opp på Landfall vannbehandlingsanlegg den 30.08.16.

  Les mer
 • Invitasjon

  Invitasjon

  Mandag 29. august kl 13.30 er alle som vil velkomne til å være med på avduking av unik informasjonstavle på Eiksetra i Lier.

  Les mer
 • God effekt for sommerkampanjen #vernvannkildene

  God effekt for sommerkampanjen #vernvannkildene

  Det å være tilstede og måte folk som ferdes i områdene rundt Glitre og Røysjø har hatt god effekt. Mange har satt pris på og uttrykt forståelse for informasjonen de har fått, og flere har etterspurt mer skilting og informasjon, sier Per Ringnes, driftssjef i Glitrevannverket.

  Les mer
 • Sommerkampanje #vernvannkildene

  Sommerkampanje #vernvannkildene

  Er du på tur ved Røysjø eller Glitre denne sommeren vil du kunne treffe medarbeidere fra Glitrevannverket ute på info-patrulje. Det er duket for sommerkampanjen #vernvannkildene.

  Les mer
 • Glitrevannverket på Facebook

  Glitrevannverket på Facebook

  Glitrevannverket er på facebook. Her vil du finne stort og smått fra vannbransjen, blant annet #glitreord.

  Les mer
 • Få drikkeflaske. Vinn gavekort!

  Få drikkeflaske. Vinn gavekort!

  Alle som starter på Topp7Turen såndag 29.mai kan få en fin liten tom vannflaske fra Glitrevannverket. Den kan fylles med det beste vannet rett fra springen. Scann QR-koden på flasken innen 3. juni og bli med på trekningen av gavekort.

  Les mer
 • Du klarer deg ikke uten vann

  Du klarer deg ikke uten vann

  Daglig leder i Glitrevannverket, Arild Eek, har en kronikk om viktigheten av kildevern i dagens Drammens Tidene. Les kronikken her.

  Les mer