Mailkontoen til Arild Eek har virus

Daglig leder Arild Eeks mailkonto er infisert og sender ut mail med link til faktura. Mottar du en slik MÅ du ikke åpne. Slett mailen.

Vår IT support jobber med problemet.