Om Glitrevannverket

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som fra 01.01.2020 eies av kommunene Asker, Drammen og Lier. Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne eierkommunene med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem. Til  Asker kommune leverer vi vann til det som tidligere var Røyken kommune.

Glitrevannverket eier og driver fire vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca 150 000 mennesker i eierkommunene, i Frogn og deler av  Holmestrand kommune. Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

Historie

I 1968 vedtok kommunestyrene i de fire eierkommunene et forpliktende samarbeid om utbygging av et felles vannverk. Byggingen ble gjort utover 70-tallet, og i 1978 sto vannbehandlingsanlegget på Landfalltjern klart. Innbyggerne begynte å få vann fra Glitre, og eierkommunene la etter hvert ned noen av sine gamle vannforsyningsanlegg, slik at Glitrevannverket forsynte en stadig større andel av befolkningen. I 2003 ble selskapets ansvarsområde utvidet og tilpasset ny lov om interkommunale selskap. Røysjø, Kleivdammen og Sylling vannbehandlingsanlegg med tilhørende hovedvannledninger og bassenger ble Glitrevannverkets ansvar, likeledes alle tidligere vannverk som var nødvendig å beholde som reserveforsyning. Fra 2007 har Asker kommune (gjennom Asker og Bærum Vann) vært vår regions hovedreserve, og samtidig ble mange gamle kilder frigitt til bading og friluftsliv.

Les mer om vår historie i boka: Kilden til godt vann gjennom 40 år

Glitrevannverkets forhistorie og oppbygging


Visjon, verdier og slagord

Visjon

Glitrevannverket sikrer sunt og godt vann for generasjoner gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av våre kilder og vannforsyningssystem.

Verdier

Glitrevannverket skal kjennetegnes av å være:

  • Effektiv
  • Pålitelig
  • Kompetent

Slagord

Glitrevannverket – kilden til godt vann

Etikk

Glitrevannverkets etiske retningslinjer fremgår av arbeids- og ansettelsesreglementet.

Jobbmuligheter
Om Glitrevannverket

Les mer

Lover og forskrifter
Om Glitrevannverket

Les mer

Representantskap og styre
Om Glitrevannverket

Les mer