Innkjøpsregler i Glitrevannverket

Ved bestilling og rekvirering av varer/tjenester gjelder følgende rutiner:

  • Alle typer innkjøp eller kontraheringer foretas i hht. “Forskrift om anskaffelse innenfor forsyningssektorene” (hjemlet i “Lov om offentlige anskaffelser”).
  • Anskaffelser som medfører endring av vedtatt budsjett, vedtas av styret. De andre innkjøp er delegert til administrasjonen.
  • Større innkjøp/prosjekter, herunder konsulent- og entreprenørtjenester, konkurranseutsettes og lyses ut offentlig og gjennomføres etter prosedyre kjøp etter forhandling
  • For mindre oppdrag vil vi benytte rammeavtaler som vi inngår med forskjellige typer firma.
  • Direkte anskaffelser gjennomføres under terskelverdiene og når det er akutt behov for varer og tjenester

Representantskap og styre
Innkjøpsregler

Les mer

Jobbmuligheter
Innkjøpsregler

Les mer

Lover og forskrifter
Innkjøpsregler

Les mer