Innkjøpsregler i Glitrevannverket

Ved bestilling og rekvirering av varer/tjenester gjelder følgende rutiner:

  • Alle typer innkjøp eller kontraheringer foretas i hht. «Forskrift om anskaffelse innenfor forsyningssektorene» (hjemlet i «Lov om offentlige anskaffelser»).
  • Anskaffelser som medfører endring av vedtatt budsjett, vedtas av styret. De andre innkjøp er delegert til administrasjonen.
  • Større innkjøp/prosjekter, herunder konsulent- og entreprenørtjenester, konkurranseutsettes og lyses ut offentlig og gjennomføres etter prosedyre kjøp etter forhandling
  • For mindre oppdrag vil vi benytte rammeavtaler som vi inngår med forskjellige typer firma.
  • Direkte anskaffelser gjennomføres under terskelverdiene og når det er akutt behov for varer og tjenester

Årsrapport

Les mer

Anleggene
Innkjøpsregler

Les mer

Representantskapet
Innkjøpsregler

Les mer