Kontakt oss i Glitrevannverket

Administrasjon

 • Marius Asheim

  Daglig leder

  M: 415 57 043

 • Trude Nordahl Svendsen

  Leder økonomi og HR

  T: 32 25 42 07

  M: 473 17 690

 • Sahira Ahmad

  Kontormedarbeider

  T: 32 25 42 14

  M: 454 75 661

 • Ole Christian Backer

  IKT ansvarlig

  M: 475 17 457

Drift

 • Renato Coco

  Driftssjef

  T: 32 25 42 05

  M: 991 57 800

 • Harald Bernhardsen

  Drifts- og vedlikeholdsingeniør

  M: 913 73 355

 • Runar Tangen

  Elektro- og automasjons ingeniør

  M: 469 16 391

 • Svein Kjenner

  Driftstekniker

  M: 992 23 853

 • Alexander Codling

  Driftstekniker

  M: 954 04 604

 • Ketil Borgevad

  Driftstekniker

  M: 481 13 358

 • Ole Fjæstad

  Driftstekniker

  M: 472 43 164

 • Magne Aas

  Driftstekniker

  M: 954 86 303

 • Theodor Jøssong

  Driftstekniker

  M: 95 0311 05

Utbygging

 • Dag Runar Hansen

  Prosjektansvarlig

  M: 901 84 250

 • Mårten Kyte

  Prosjektleder

  M: 977 78 611

 • Kjell-Einar Eriksrud Asmyhr

  Prosjektleder

  M: 901 93 167

Utvikling/utredning

 • Mildrid Solem

  Utviklingsansvarlig

  M: 911 38 307

Vassdragssikkerhet

 • Elin Hønsi

  Vassdragsteknisk ansvarlig

  M: 913 32 412

 • Torbjörn Nilsson

  Vassdragsteknisk ansvarlig

  M: 402 48 596

GVD-programmet

 • Ragnhild Leirset

  Programkoordinator

  M: 472 90 155

 • Rene Astad Dupont

  Drifts- og prosjektansvarlig

  M: 992 58 797

 • Håvard Mallaug

  GIS ingeniør

  M: 930 28 986

 • Runa Aarekol Mathisen

  Modellering siv.ing

  M: 916 65 250

 • Rune Espedokken

  Lekkasjekontrollør

  M: 476 83 286

 • Thorsten Schmidt

  Lekkasjekontrollør

  M: 476 27 823

 • Jon Henning Haugnæs

  Lekkasjekontrollør

  M: 482 66 822

 • Flemming Larsen

  Lekkasjekontrollør

  M: 916 24 977