Administrasjon

 • Arild Eek

  Daglig leder

  T: 32254202

  M: 90645656

 • Trude Nordahl Svendsen

  Økonomi - og administrasjonsansvarlig

  T: 32254207

  M: 47317690

 • Lars Wiik

  Kontormedarbeider

  T: 32254214

  M: 41222654

 • Per Ringnes

  Rådgiver

  M: 91570253

Drift

 • Renato Coco

  Driftssjef

  T: 32254205

  M: 99157800

 • Svein Kjenner

  Driftstekniker

  M: 99223853

 • Alexander Codling

  Driftstekniker

  M: 95404604

 • Harald Bernhardsen

  Drifts- og vedlikeholdsingeniør

  T: 32254212

  M: 91373355

 • Ketil Borgevad

  Driftstekniker

  T: 48113358

 • Magne Aas

  Driftstekniker

  T: 95486303

 • Ole Fjæstad

  Driftstekniker

  T: 47243164

Utbygging

 • Dag Runar Hansen

  Prosjektansvarlig

  T: 32254211

  M: 90184250

 • Mårten Kyte

  Prosjektleder

  T: 97778611

Utvikling/utredning

 • Jarle Eirik Skaret

  Utviklingsansvarlig

  T: 32254203

  M: 90655088

Vassdragssikkerhet

 • Elin Hønsi

  Vassdragsteknisk ansvarlig

  T: 32254208

  M: 91332412

GVD-programmet

 • Ragnhild Leirset

  Programkoordinator

  T: 32254219

  M: 47290155

 • Rene Astad Dupont

  Drifts- og prosjektansvarlig

  M: 99258797

 • Thorsten Schmidt

  Lekkasjekontrollør

  T: 47627823

 • Christian Svebakk-Johansen

  GIS-ingeniør

  T: 32254213

  M: 93666535

 • Flemming Larsen

  Lekkasjekontrollør

  T: 91624977

 • Jon Henning Haugnæs

  Lekkasjekontrollør

  T: 48266822

 • Marianne Sjåstad

  Nettinspektør

  T: 90230355

 • Rune Espedokken

  Lekkasjekontrollør

  T: 47683286