Administrasjon

 • Marius Asheim

  Daglig leder

  M: 41557043

 • Trude Nordahl Svendsen

  Økonomi - og administrasjonsansvarlig

  T: 32254207

  M: 47317690

 • Dunja Berget

  Kontormedarbeider

  T: 32254207

  M: 94977169

 • Per Ringnes

  Rådgiver

  M: 91570253

Drift

 • Renato Coco

  Driftssjef

  T: 32254205

  M: 99157800

 • Harald Bernhardsen

  Drifts- og vedlikeholdsingeniør

  T: 32254212

  M: 91373355

 • Runar Tangen

  Elektro- og automasjons ingeniør

  M: 46916391

 • Svein Kjenner

  Driftstekniker

  M: 99223853

 • Alexander Codling

  Driftstekniker

  M: 95404604

 • Ole Fjæstad

  Driftstekniker

  M: 47243164

 • Magne Aas

  Driftstekniker

  M: 95486303

 • Ketil Borgevad

  Driftstekniker

  M: 48113358

Utbygging

 • Dag Runar Hansen

  Prosjektansvarlig

  T: 32254211

  M: 90184250

 • Mårten Kyte

  Prosjektleder

  M: 97778611

Utvikling/utredning

 • Mildrid Solem

  Utviklingsansvarlig

  M: 91138307

Vassdragssikkerhet

 • Elin Hønsi

  Vassdragsteknisk ansvarlig

  T: 32254208

  M: 91332412

GVD-programmet

 • Ragnhild Leirset

  Programkoordinator

  T: 32254219

  M: 47290155

 • Rene Astad Dupont

  Drifts- og prosjektansvarlig

  M: 99258797

 • Håvard Mallaug

  GIS ingeniør

  M: 93028986

 • Rune Espedokken

  Lekkasjekontrollør

  M: 47683286

 • Thorsten Schmidt

  Lekkasjekontrollør

  M: 47627823

 • Flemming Larsen

  Lekkasjekontrollør

  M: 91624977

 • Jon Henning Haugnæs

  Lekkasjekontrollør

  M: 48266822

 • Marianne Sjåstad

  Nettinspektør

  M: 90230355

 • Akram Yousefi

  Planlegger

  M: 95127916