GVD-programmet

Utviklingsprogrammet Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et unikt samarbeid mellom den kommunale vann og avløpssektoren i seks kommuner.

Samarbeidsprogrammet består av Glitrevannverket IKS og kommunene Drammen, Øvre Eiker, Modum, Lier, Asker og Holmestrand.

Formålet med GVD-programmet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

Programmet ledes av et programstyre sammensatt av representanter fra alle samarbeidsorganene med lederfunksjon. Det operative arbeidet og prosjektene ivaretas av arbeidsgrupper med medlemmer fra partene og egne GVD ansatte.

Unik spisskompetanse

Glitrevannverket er vertskap og arbeidsgiver for GVD-programmet og de åtte ansatte. De ansatte har spisskompetanse innen GIS kart, data modellering og lekkasjekontroll. Denne kompetansen kommer alle samarbeidspartene til gode. Det er også ansatt en prosjektkoordinator som er ressurs person for de ulike arbeidsgruppene og sekretær for programstyret.

God vannforsyning og avløpshåndtering

Formålet med programmet er å samarbeide slik at kommunene får løst mange oppgaver de ikke har ressurser til å håndtere på egen hånd. Det gir en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i området.

Den viktigste delen av programmet består i lekkasjekontroll, gjennom lekkasjesøk, reparasjon, fornying av vannledningsnettet, samt bedre styring av vanntrykket. Samarbeid er nedfelt i en avtale.

Forskning og utvikling
GVD-programmet

Les mer

Glitrevannverkets prosjekter

Les mer