Forskning og utvikling

I noen sammenhenger deltar Glitrevannverket i forsknings-og utviklingsoppgaver sammen med andre aktører i bransjen. Det er ofte Norsk Vann som administrerer og koordinerer disse prosjektene, spesielt i de tilfeller hvor mange vannverk og kommuner deltar. I andre tilfeller engasjerer vi rådgivere og forskere direkte, eventuelt i samarbeide med flere vannverk.

Eksempler på oppgaver:

  • FOU-prosjekt – Ny teknologi for UV-desinfeksjon
    Glitrevannverket deltar i et FOU-prosjekt med formål å videreutvikle teknologi omkring desinfeksjon av vann ved hjelp av UV- ultrafiolett) bestråling. Utnyttelse av energibesparende LED-teknologi som lyskilde, og bruk av «Fotokatalyse», inngår som sentrale deler av prosjektet.
    Det private forskningsselskapet KeraNor A/S var initiativtager til prosjektet, og andre deltagere er NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), NTNU og Lier kommune.Foreløpig har forsøkene pågått i laboratorieskala, og etter planen skal pilotanlegg installeres på vann- og avløpsanlegg i Lier (Sylling) rundt årsskiftet 2016-17.
  • I regi av Godt Vann Drammensregionen foregår det et utviklingsarbeid med hensyn til blant annet lekkasjeovervåkning og metode for prioritering av ledningsfornyelse.
Mer om prosjekter

Les mer

GVD-programmet

Les mer