Aktuelt

 • Økt beredskap med ATV

  Økt beredskap med ATV

  Glitrevannverket har økt sin beredskap med anskaffelse av en ATV. Den vil bidra til mer effektiv daglig drift, samtidig som den øker beredskapen ved at sårbare anlegg vil være tilgjengelig uavhengig av fremkommelighet på veier. Økt forventning til sikkerhet i vannforsyningen samtidig med større fare for ekstremvær gjør at dette har vært en nødvendig investering. […]

  Les mer
 • Skifte av trykkreduksjonsventiler

  Skifte av trykkreduksjonsventiler

  Denne uka har drifta i Glitrevannverket vært travelt opptatt med å skifte ut trykkreduksjonsventiler i ett av våre viktige knutepunkt. Når de nye ventilene er på plass, vil det bidra til å sikre vannforsyningen i mange tiår. Arbeidet forventes å være ferdig innen mandag 8.2.21.

  Les mer
 • Opprydding i hytteavløp ved Glitre

  Opprydding i hytteavløp ved Glitre

  I 2019 hadde Glitrevannverket og Tilsynet for små avløpsanlegg tilsyn ved utvalgte hytter i nedbørfeltet til Glitre. Hyttene ble prioritert med hensyn til beliggenhet i forhold til mulig forurensningsfare. Tilsynet var for å dokumentere om løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner var i samsvar med «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem».

  Les mer

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen. Les mer ved å klikke på figuren.