Aktuelt

 • Status vannforsyningen etter uværet “Hans”

  Status vannforsyningen etter uværet “Hans”

  Flomtoppen i Holsfjorden er nådd, og Sylling vannbehandlingsanlegg er i dag 16.08, startet opp og satt tilbake i normaldrift. Det er ikke forventet driftsproblemer, men anlegget følges opp ekstra nøye inntil vannstanden i Holsfjorden har normalisert seg.

  Les mer
 • Master/sivilingeniør dammer –Vassdragsteknisk ansvarlig for lavklasse dammer

  Master/sivilingeniør dammer –Vassdragsteknisk ansvarlig for lavklasse dammer

  Nyopprettet 100 % stilling for deg som ønsker å jobbe med vassdragssikkerhet.

  Les mer
 • Ny vannledning Kleivdammen – Tranby

  Ny vannledning Kleivdammen – Tranby

  Glitrevannverket IKS planlegger etablering av ny hovedvannledning gjennom Lier kommune, fra Kleivdammen i vest til Liertoppen i øst. Ny vannledning skal erstatte dagens ledning på samme strekning som har for liten kapasitet og er i dårlig forfatning. Reguleringsplanen for ledningstraseen er sendt over til Lier kommune for politisk 1. gangs behandling før den legges ut til offentlig høring.

  Les mer

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen. Les mer ved å klikke på figuren.