Aktuelt

 • Nytt rør i drift.

  Nytt rør i drift.

  Det er spennende dager for Glitrevannverket. Et helt nytt rørstrekk skal settes i drift og etter hvert fungere som "by-pass" forbi et av våre viktigste høydebasseng. Ett skritt til på veien mot enda sikrere vannforsyning til Drammens befolkning og som en bieffekt, produksjon av grønn, ren elkraft.

  Les mer
 • Trinnvise arbeider frem mot sikrere vannforsyning

  Trinnvise arbeider frem mot sikrere vannforsyning

  Glitrevannverket jobber med å sikre vannforsyningen til alle i Drammen. Veien går via flere forarbeider som må tas trinnvis. I uke 36 foregår to store trinn.

  Les mer
 • Mulig misfarget i deler av Drammen.

  Mulig misfarget i deler av Drammen.

  Grunnet arbeid på vår hovedledning på Åssiden må Glitrevannverket legge om vannstrømmen i store deler av vårt vannforsyningsnett. Arbeidet er nødvendig for å forsterke vannforsyningen, men kan medføre en periode med misfarget vann i store deler av Drammen sentrum og lavere trykk for beboere i de høyereliggende områdene på nordsiden av elva i Drammen.

  Les mer

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen. Les mer ved å klikke på figuren.