Vannføring Glitra og Lierelva

Glitrevannverket har i forbindelse med vår konsesjon om å ta ut vann fra Glitre et krav om å måle og opprettholde minstevannføring i elvene Glitra og Lierelva.

I Glitra har vi et målepunkt ved Justad der kravet er at det skal være en minimumvannføring på 200 l/s hele året. For å oppfylle dette kravet kan vi slippe vann fra lukene i Glitredammen eller vi kan slippe vann fra tunnelen vår ved Eggakryssingen. I begge tilfeller tar det ca. 8 timer fra vannet blir sluppet til vi kan måle det ved Justad. Der har vi sanntidsmåler med alarmnivå som gir oss muligheter for å følge opp vannføringen slik at vi ikke får for lite vann i elva.

Vi har også et samarbeid med Lierelven jordvanning A/L og Lier kommune om Holsfjordenoverføringen som gir oss muligheter for å overføre vann fra Holsfjorden til Lierelva ved behov. Glitrevannverket administrer på vegne av samarbeidet påslipp og måling av vann.

I Lierelva har vi en sanntidsmåler ved Opsahl. Kravet her er at Glitrevannverket skal sørge for at vannføringen ikke går under 900 l/s i perioden 15. mai -15. september. For å oppnå dette kravet kan en enten slippe vann fra lukene i Glitredammen, fra tunellen vår ved Egga eller en kan slippe vann fra Holsfjorden via Holsfjordenoverføringen.

Ved å gå inn på kartet kan du få opp sanntidmåling av vannføringen ved Justad og Opsahl. Nuven er vann som kommer fra Holsfjordenoverføringen.

Merk! I vinterhalvåret vil måleren vår vise feil på grunn av is i Glitra! I denne perioden har vi manuell sjekk av minstevannføringen.