Forsyningsområde

Glitrevannverket drifter 4 vannbehandlingsanlegg. På kartet kan du finne hvilke vannbehandlingsanlegg du sannsynligvis  får vannet ditt fra. Kartet er ikke hundre prosent nøyaktig og forsyningen kan variere avhengig av forskjellige forhold.

Landfall vannbehandlingsanlegg og Kleivdammen vannbehandlingsanlegg har begge Glitre som vannkilde.
Røysjø vannbehandlingsanlegg har Røysjø som vannkilde.
Sylling vannbehandlingsanlegg har Holsfjorden som vannkilde
Les mer om anleggene.

Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne sine eierkommuner med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem. Vi leverer vann til ca 150 000 mennesker i de tre eierkommunene og i Holmestrand og Frogn kommune.

Ved planlagt vedlikeholdsarbeid, driftsproblemer eller andre årsaker til at et av anleggene må tas ut av drift er det lagt opp slik at vannforsyningen kan skje via et annet anlegg. I tillegg er det en stor rørledning over til Asker og Bærum vannverk, her kan vannet kjøres begge retninger. Asker og Bærum vannverk og Glitrevannverket er med denne ledningen gjensidig reservevann for hverandre.