Nedbørfelt

Et nedbørfelt er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt kan altså ende opp i denne vannkilden.

Det tryggeste og beste for å sikre en god drikkevannskvalitet er å unngå forurensning av vannkilden. Vi ber derfor alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfelt til drikkevannskilder og reservevannkilder.

Alle kan gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler, og kort kan kjøpes på Inatur.

Det er ikke tillat å bruke båt/kano eller bade i drikkevannskildene.

Mer informasjon om nedbørfeltene og restriksjoner finner du her. 

Klausuleringer i nedbørfeltene til de enkelte vannkildene til Glitrevannverket:

  1. Glitrevannet i Finnemarka, Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem 10.10.2003. Det er laget en egen veileder til forskriften angående vann og avløpsforhold på hyttene: Veiledning til § 3, 4, og 5 i forskrift for Glitres nedbørsfelt
  2. Røysjø i Røysjømarka Følgende vann inngår i nedbørsfeltet: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann.
  3. Holsfjorden i Sylling. Det er ingen klausuleringer utover det som reguleres av Forurensningsloven med forskrifter.
  4. Sætervann i Røyken (reservevannkilde )
  5. Bremsa på Konnerud (krisevannkilde.)