Hva gjør jeg ved misfarget vann?

Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet.

Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik som kan medføre helsefare varsler kommunen innbyggerne.  

Hva gjør jeg ved misfarget vann? 

  • La kaldtvannet renne til det er klart  
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • La vannet renne i 20 minutter. Dersom vannet fortsatt ikke er klart, vent en time og så la det renne i nye 20 minutter. Er vannet fortsatt misfarget, kontakt kommunen. 
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.  
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen  

Hvorfor misfarget vann? 

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de bes stenge hovedstoppekrana.   

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet. 

Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.   

Ved uvanlig stort forbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.  

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann.

Hva koster det å la vannet renne? 

Vannprisen varierer fra kommune til kommune, men vann som renner i 20 minutter koster ca 18 kr.

Ha alltid vann i beredskap hjemme!

Vi minner om de nasjonale rådene for egenberedskap. Du bør blant annet ha minst 9 l vann pr person lagret hjemme for å dekke grunnleggende behov. Les mer om egenberedskap og lagring av vann. 

 

Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her.

Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here.