Representantskapet

Glitrevannverkets øverste organ er representantskapet som skal sikre eiernes politiske innflytelse over selskapet. Ordførerne i de tre eierkommunene utgjør representantskapet. Representantskapet møtes vanligvis 2 ganger i året og behandler blant annet saker om budsjett, regnskap og valg av styre.

For valgperioden 2023-27 er representantskapet sammensatt slik:

  • Kjetil Kivle, ordfører i Lier, , p.t. leder
  • Kjell Arne Hermansen, ordfører Drammen
  • Lene Conradi, ordfører Asker

Representantskapets rolle kan du lese om i Selskapsavtalen 2020

Saksliste og protokoll

2023

Lover og forskrifter
Representantskapet

Les mer

Jobbmuligheter
Representantskapet

Les mer

Innkjøpsregler
Representantskapet

Les mer