Styret

Styret har ansvaret for at selskapets virksomhet skjer i samsvar med blant annet selskapsavtalen, eierstrategi, selskapets strategiske plan samt økonomiplan og årsbudsjett .

Styret har 5 medlemmer samt en observatør valgt av og blant de ansatte.

  • George Fulford (leder)
  • Marit Stykket (nestleder)
  • Cecilie Møller Endresen
  • Anette Gjestemoen
  • Trond Julin
  • Ketil Borgevad (observatør)

Visjon og verdier kan du lese i strategisk plan.

strå med regn
Representantskapet
Styret

Les mer

Årsrapport

Les mer

Anleggene
Styret

Les mer