Nyopprettet stilling: Elektro- og automasjonsingeniør

Vannforsyningen overvåkes og styres via drifts kontrollen.

Glitrevannverket IKS ønsker å styrke sin kompetanse og har opprettet en ny stilling som elektro- og automasjonsingeniør i drifts- og vedlikeholdsavdelingen. Til stillingen søker vi nå etter en ny medarbeider. Den som ansettes i stillingen er tiltenkt ansvar for PLS- og SCADA-systemer, i tillegg til å delta i prosjekt og utbyggingsoppgaver.

Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen elektro/automasjonsfaget med relevant fagbrev. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med prosjektgjennomføring og kontraktstyring innen elektro og automasjonssystemer
 • Erfaring med SCADA løsninger og Siemens PLS Step5, Step7 og Tia Portal
 • Kjennskap til nettverkskommunikasjon
 • Kunnskap om gjeldende elektroforskrifter og normer
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Minimum 5 års relevant erfaring med prosessanlegg. Erfaring innen vannbehandling er en fordel.
 • Erfaring med utarbeidelse av risikoanalyser (HAZOP/HAZID/ROS)

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for PLS, SCADA og nettverkskommunikasjon
 • Utvikling og optimalisering av driftskontrollsystemet
 • Inngå i prosjekteringsteam sammen med prosjekterende rådgiver på elektro/automasjon
 • Delta i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølging under utførelse av nyanlegg

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner og praktisk interesse for faget
 • God prosessforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og innovativ
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Glitrevannverket IKS har stort fokus på sikkerhet og beredskap og stillingen vil ha en aktiv rolle i pågående skallsikringsprosjekt. Den som tilsettes må være bosatt i nærregionen da det på sikt kan være aktuelt at stillingen inngår i en bakvaktordning.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby lønn etter avtale, god pensjons- og forsikringsordning og et godt arbeidsmiljø. Det er pliktig innskudd på 2% av bruttolønn til selskapets pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen rettes til vår driftssjef Renato Coco på tlf 991 57 800 eller e-post  renato.coco@glitre.no

Søknad merket med «elektro/automasjonsingeniør» med CV sendes til post@glitre.no innen 19.04.2020.

Om Glitrevannverket

Glitrevannverket IKS eies av kommunene Drammen, Lier og Asker. Glitrevannverkets kjerneoppgave er å forsyne sine eierkommuner med drikkevann. I tillegg leveres vann til Frogn kommune og til deler av Holmestrand kommune. Dette innebærer vannforsyning til om lag 150 000 innbyggere. Selskapet er også vertskap for samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen og for samarbeid om vassdragssikkerhet.

Vannverkets infrastruktur består i hovedsak av 4 vannbehandlingsanlegg, ca. 12 km fjelltunneler, 120 km vannledninger med dimensjoner fra 200 til 1000 mm, 12 høydebasseng samt en rekke pumpe- og ventilstasjoner. Anleggene er i stor grad automatisert og styres fra vår driftssentral i Kobbervikdalen.

Selskapet har i dag 23 ansatte og et driftsbudsjett på kr 54 mill. Det planlegges betydelige investeringer de kommende årene. Glitrevannverket er et solid og veldrevet selskap med ambisjoner om å være et av de ledende fagmiljøene. Glitrevannverket er vertskap for samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen (GVD) og for samarbeid om vassdragssikkerhet.

Glitrevanverkets administrasjonsbygg i Kobervikdalen.