Glitrevannverket har fått ny daglig leder

Marius Asheim (45) fra Asker blir ny daglig leder i Glitrevannverket.

Asheim, som kommer fra stillingen som daglig leder i OBOS Energi AS, tiltrer stillingen 1. januar og vil da ha det øverste ansvaret med å sikre Glitrevannverkets kunder både nok, godt og sikkert vann. Han tar over etter Arild Eek som trer inn i pensjonistenes rekker fra og med 1. februar neste år.

Selv om 45-åringen ikke har direkte erfaring med vannforsyning er han ikke ukjent med vann og viktigheten av vann, enn om i en annen sammenheng.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med vannforsyningsvirksomheten og er ydmyk i forhold til ansvaret Glitrevannverket har med å levere vårt viktigste næringsmiddel og drifte samfunnskritisk infrastruktur. Det var ikke uten videre lett å takke ja til ny jobb, for jeg trives svært godt der jeg er, men utover muligheten til å få jobbe i vannbransjen ser jeg også frem til en hverdag med mindre reising. Noe også kone og to barn i Asker nok vil sette pris på, sier Asheim med et smil.

Bakgrunn fra Sødra Cell på Tofte 

Marius er utdannet sivilingeniør fra NTNU med kjemisk prosessteknologi som spesialitet. Han startet sin karriere på Sødra Cell på Tofte. Og med den erfaringsbakgrunnen er han ikke ukjent med utfordringen det er å holde en stor maskinell infrastruktur gående døgnet rundt.

Fra å være aktivt med i driften har arbeidserfaringen til 45-åringen etter hvert dreid seg mer og mer om ledelse. Han beskrives som en som både har evne til å håndtere strategiske og operative lederutfordringer, noe Glitrevannverket var på utkikk etter da de søkte ny daglig leder.

Nyttig erfaring 

I sin hverdag i OBOS har Asheim hatt ansvar for satsingsområder innen fornybar energi med hovedfokus på vannkraft, solcelle og utvikling av varmesentraler.

–Vi håper å få glede av Marius sin erfaring innen industriell virksomhet, og ikke minst så vil hans erfaring med energiproduksjon bli nyttig da styret i Glitrevannverket aktivt jobber for å kunne utnytte kraftpotensialet i noen av våre vannledninger, sier styreleder George Fulford.

Også Glitrevannverkets nåværende daglige leder, Arild Eek, er veldig fornøyd med valget av arvtaker. – Jeg føler meg trygg på at Glitrevannverket og deres kunder og ansatte blir godt ivaretatt når jeg nå gir meg. Mitt inntrykk av Marius er at han har stor forståelse for det viktige samfunnsoppdraget vannforsyningen er, sier Eek.

Fakta om Glitrevannverket

  • Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Røyken, Drammen og Nedre Eiker.
  • Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne sine eierkommuner med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem.
  • Glitrevannverket eier og driver fire vannbehandlingsanlegg som leverer vann til cirka 150.000 mennesker i de fire eierkommunene, samt i Frogn og deler av Sande kommune.
  • Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.