Glitrevannverket har god beredskap

Glitrevannverket har en klar leveringsplikt som leverandør av vårt viktigste næringsmiddel. Vann er også viktig i forhold til hygiene og generell samfunnssikkerhet. Beredskapen i Glitrevannverket er god i forhold til en pandemi, og i samarbeid med kommunene skal vi sikre vann i springen selv ved stort sykefravær. Glitrevannverket har robuste anlegg og prosesser, der mye kan fjernstyres gjennom en omfattende og automatisk driftsovervåking. Den daglige driften kan derfor opprettholdes på tross av et eventuelt midlertidig større sykefravær.

En stor andel av de ansatte som ikke jobber i selve drifta har også god nok teknisk kompetanse til å drifte anleggene med litt bistand. Det er derfor mulig å danne flere velfungerende vaktlag selv ved stort sykefravær. Vi har reservelager av viktige varer i forhold til opprettholdelse av vannproduksjonen og er i kontakt med våre eksterne leverandører om det skulle bli behov for å øke lagrene.

Og for sikkerhetsskyld vil vi informere om at Koronavirus ikke utgjør økt risiko forbundet med drikkevannet, fordi våre vannbehandlingsanlegg har en vannbehandling med barrierer for dette viruset på lik linje med alle andre sykdomsfremkallende organismer.

hender med vann i som en kopp