Stilling ledig: Byggeleder / Prosjektleder

Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur? Glitrevannverket står foran store investeringsprosjekter i årene som kommer, innen både nyanlegg og renovering av eksisterende ledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Vi ønsker derfor å styrke vår prosjektavdeling. Søknadsfrist: 2. februar 2024

Grunnet økt prosjektomfang er det behov for å øke kapasiteten i prosjektavdelingen. I tillegg er det ønskelig med økt fokus på teknologiutvikling/innovasjon og tettere oppfølging av prosjektene i gjennomføringsfasen.

Vi søker derfor etter: Byggeleder / Prosjektleder

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utbyggingsprosjekter innen vannforsyning i alle faser, fra skisseprosjekt til gjennomføring
 • Delta i detaljprosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrahering
 • Kontroll med utførelsen og oppfølging av entreprenører, både teknisk og kontraktsmessig
 • Kvalitetssikring av prosjektering, produktvalg og gjennomføring i hht. gjeldene regelverk og standarder
 • Prosjektleder for utvalgte prosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med entrepriser og utbygging (min. fem år). Relevant erfaring innen VA-anlegg er en fordel
 • Produktkompetanse innen VA
 • Kjennskap til NS, byggherreforskriften og regelverket om offentlige anskaffelser
 • Minimum utdanning fra fagskole eller bachelorgrad. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Systematisk og strukturert
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha førerkort minimum klasse B

Vi tilbyr den rette kandidaten:

 • Kunnskapsrikt fagmiljø
 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordning og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • En bransje med stort samfunnsansvar og spennende utfordringer

Stillingen vil få ansvar for teknisk oppfølging i prosjektenes gjennomføringsfase. Den rette kandidaten vil også få ansvar for selvstendig gjennomføring av enkelte nyanlegg og fornyelsesprosjekter. Det vil også tilligge stillingen et særlig ansvar for å sikre kvalitet i forhold til utførelse av våre anlegg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det blir tatt hensyn til hvordan du kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten og bidra til at arbeidsmiljøet gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Det er pliktig innskudd på 2% av bruttolønn til selskapets pensjonsordning.

Spørsmål kan rettes til prosjektsjef Dag Runar Hansen, mobil 90184250, dag-runar.hansen@glitre.no eller daglig leder Marius Asheim, mobil 41557043, marius.asheim@glitre.no

Søknadsfrist: 2. februar 2024

Søknad med CV og annen dokumentasjon sendes elektronisk til post@glitre.no Merket «Byggeleder/prosjektleder».

Linke til Finn annonsen.

Om Glitrevannverket

Glitrevannverket IKS eies av kommunene Drammen, Lier og Asker. Glitrevannverkets kjerneoppgave er å forsyne sine eierkommuner med drikkevann. I tillegg leveres drikkevann til Frogn kommune og deler av Holmestrand kommune. Dette innebærer vannforsyning til om lag 155 000 innbyggere. Glitrevannverket produserer også ren kraft i enkelte av vannveiene.

Selskapet har i dag 24 ansatte og en årlig omsetning på rundt 70 mill. Det planlegges betydelige investeringer de kommende årene. Glitrevannverket er et solid og veldrevet selskap med ambisjoner om å være et av de ledende fagmiljøene. Selskapet er vertskap for samarbeidet Godt Vann som også omfatter vassdragssikkerhet.

Vannverkets infrastruktur består i hovedsak av fire vannbehandlingsanlegg, ca. 15 km fjelltunneler, 140 km vannledninger med dimensjoner fra 300 til 1000 mm, 12 høydebassenger samt en rekke pumpe- og ventilstasjoner.