Vellykket utskiftning av ventiler

Foto: Nye ventiler klare for å skiftes ut med gamle.

Glitrevannverket har gjennomført en stor vedlikeholds jobb. Nøye planlegging, godt samarbeid og dyktige medarbeidere gjorde at utskiftningen av 8 ventiler ble gjennomført raskt, sikkert og uten ulemper for kundene.

Deler av Glitrevannverkets infrastruktur begynner å bli gammel og moden for utskiftning. Blant annet gjaldt det ventiler, både såkalt stengeventiler og reduksjonsventiler, ved et av våre mange knutepunkt. Det er avgjørende for vannforsyningen til svært mange mennesker at disse reduserer trykket, og åpner og stenger seg slik de skal. Siden vår vannforsyning er robust bygget opp, også med tanke på vedlikehold, kunne vannstrømmen legges om mens arbeidet pågikk.

Hele prosessen ble grundig planlagt sammen med vann og avløp i Drammen kommune og Lier kommune ved Viva. Ulike konsekvenser ble vurdert og målet var å sikre at kundene opplevde minst mulig ulemper, samtidig som vi fikk gjort en sikker og god jobb. For å motvirke mulige negative konsekvenser for næringslivet ble det valgte å starte utskiftingen en fredag ettermiddag med avslutning tidlig lørdag morgen.

Nå har vi skiftet ut 8 gamle ventiler med splitter nye som er med å sikre vannforsyningen for nye generasjoner.

Forhåpentligvis merket du det ikke, og vi fortsetter å etterstrebe å jobbe etter våre verdier Kompetent, effektiv og pålitelig.