Økt tilsyn i påsken

Vår på Glitre. Foto Svein Kjenner

Er du på tur ved Røysjø eller Glitre denne påsken vil du kunne treffe våre medarbeidere ute på ekstra tilsyn.

Bakgrunnen for det ekstra tilsynet er en forventning om at mange vil benytte seg av marka denne spesielle påsken. Økt aktivitet øker også ferdselen omkring de sårbare drikkevannskildene og nedbørfeltene rundt. Vårt mål er at økt bruk av friluftsområdene ikke skal gi økt risiko for forurensning av vannkildene og dermed dårligere kvalitet på drikkevannet vårt.

Følg restriksjonene

Det handler om å følge de vedtatte restriksjonene for aktivitet i nedbørfeltet. Skal du på telt tur er det greit å vite at du ikke kan slå opp teltet ditt nærmere enn 100 meter fra Glitre. Når det gjelder Røysjø er det ikke tillat med leirslagning i nedbørfeltet i det hele tatt. Men både Finnemarka og Røysjømarka er store så det er mange andre flotte steder å slå seg til. Les mer om hvilke restriksjoner som finnes. 

Bålforbud

Fra og med 2. april har Drammensregionens brannvesen IKS innført en lokal forskrift som forbyr brenning av bål, engangsgriller og bålpanner uten gnistfanger i eller i nærheten av skog og utmark. Grunnen til det er den tørre vegetasjonen i store deler av vår region, som følge av en mild vår og vinter. Forbudet gjelder blant annet i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.

Dersom det åpenbart ikke er fare for brann er det allikevel tillatt. Et eksempel er dersom bakken er dekket av snø (enkelte snøflekker er ikke nok). Gnister kan fly langt, og særlig på vindfulle dager vil det være uaktsomt å fyre opp bål. Les mer om bålforbudet.

Ta vare på hverandre og vannkildene

Vi ønsker alle velkommen ut, men vis hensyn både til hverandre og vannkildene. Det er spesielle tider og det gjelder også å ta de ekstra forehåndsreglene som folkehelseinstituttet minner om, Hjemmepåske og smittevern.

Fullt på parkeringen på Røysjø. Foto Svein Kjenner