Status vannforsyningen etter uværet «Hans»

Oppdatering 16.08.23:

Fra i dag er alle vannbehandlingsanleggene til Glitrevannverket i normal drift etter uværet «Hans». På grunn av svært høy vannstand i Holsfjorden har vi hatt en midlertidig stopp av vannbehandlingsanlegget på Sylling. Dette er nå startet opp igjen, men med økt klordosering og hyppig vannprøvetaking.  

Bilde: Rødt lite bygg med vann veldig nærme seg
Sylling vannbehandlingsanlegg 14.08.23 med svært høy vannstand i Holsfjorden etter uværet «Hans»

I forbindelse med ekstremværet «Hans», har vi vært i gul beredskap, den er nå tilbake til normal grønn beredskap. Alle våre vannbehandlingsanlegg går som normalt. Det forventes ikke at det oppstår noen problemer, men vi følger fortsatt ekstra nøye med på Sylling vannbehandlingsanlegg ved Svangstrand i Lier i dialog med Lier VVA KF.  

Sylling vannbehandlingsanlegg

På grunn av høy vannstand i Holsfjorden har vi i en periode måttet stoppe Sylling vannbehandlingsanlegg. Det var en bekymring for at det skulle trenge inn vann i anlegget og forurense det rene drikkevannet. Som reservevann for befolkningen som får vann fra dette anlegget (Sylling, Poverudbyen, Fagerliåsen, Tronstad, Kanada og Asdøl) er det to store høydebasseng. Flomtoppen er ifølge prognosene nådd i dag, og det er ingen indikasjon på at det er innlekking av vann utenfra inn i rentvanet. Ut ifra dette er det vurdert slik at den beste løsningen er å starte opp anlegget igjen. Som en ekstra sikkerhet er klordosen økt noe og det tas ekstra vannprøver. I vurderingen av å starte anlegget igjen, er det også hensyntatt at Lier viderefører kokeanbefaling til innbyggerne i dette området inntil videre.

Følg rådene fra kommunen

Det er kommunen som sender ut beskjed om det oppstår utfordringer med drikkevannskvaliteten på ditt vann. Det er også de som er nærmest til å svare om du har spørsmål angående vannet ditt.  


Les Lier kommunes artikkel om kokevarsel og reduksjon av vannforbruk.