Masteroppgave: Dagens og fremtidens vannkvalitet i Glitre

Denne våren skriver Stine Mohagen Hansen (26) masteroppgave for Glitrevannverket som avslutning på vann- og miljøteknikk studiet på NMBU på Ås. Oppgaven tar for seg dagens og fremtidig vannkvalitet i Glitre som vannkilde. Hvilke faktorer påvirker vannkvaliteten og hvordan vil det eventuelt bestemme fremtidig vannbehandling.

Her er Stine med på vannprøvetaking i Glitre november 2020. Foto: Svein Kjenner

Stine Mohagen Hansen er født og oppvokst i Drammen og er godt kjent i Finnemarka. Hun avslutter sivilingeniør utdannelse innenfor vann- og miljøteknikk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås med denne masteroppgaven.

Om masteroppgaven:

I Drammensregionen er vi så heldige at vi har svært gode kilder til drikkevann. Masteroppgaven omhandler drikkevannskilden Glitre, som ligger midt i Finnemarka og forsyner ca. 130 000 personer. Glitre med nedbørfeltet er godt beskyttet. Vannet trenger derfor kun en relativt enkel, billig og miljøvennlig rensing før det sendes ut på nettet.

Samtidig er Norge i en periode der både vær og klima er under endring. Vintrene blir kortere og regnbygene mer intense og hyppige. Dette påvirker innsjøene, fjordene og elvene våre. I masteroppgaven skal Stine ta for seg vannkvaliteten i kilden og det tilhørende nedbørfeltet.

Hun skal kartlegge hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker vannkvaliteten, og hvilke mulige risikoer og konsekvenser som kan forventes på grunn av endringer i vær og klima. Dette er viktig slik at en kan gjøre de riktige tiltakene for å beskytte kilden, og planlegge for fremtidig vannrensing. Dermed kan en sikre at drikkevannet vil være like trygt og godt i fremtiden, som det det er i dag.

Om Vann- og Miljøteknikk studiet:

Stine valgte Ås som studiested blant annet på grunn av det høye fokuset på bærekraft og miljø, noe som står sentralt nesten uansett valg av studieprogram. I tillegg er studentkulturen og det sosiale samholdet helt unikt. Det finnes lag og foreninger for enhver interesse, og studenter fra hele landet, både by og bygd kommer sammen.På linja Vann- og Miljøteknikk på NMBU på Ås får man kompetanse på områder som er høyaktuelle i tiden fremover, og man får mulighet til å jobbe i en viktig bransje. Det er lett å ta for gitt at vi har rent og trygt drikkevann i springen, at avløpsvannet blir ført vekk uten å forurense, og at kjelleren din eller veien til jobb ikke oversvømmes når det regner. Men bak dette ligger en stor og viktig infrastruktur, som må driftes og vedlikeholdes.

Det kommunale vannledningsnettet i Norge er 48 000 km langt, noe som tilsvarer ca. 1,2 ganger jordens omkrets ved ekvator! Samtidig anslås det at vi har et vedlikeholdsetterslep for vannforsynings- og avløpsanleggene beregnet til 332 milliarder kroner. Dette er en av flere årsaker til at det er et stort behov for kompetanse innenfor vann- og avløpsbransjen, slik at vi kan sikre et godt og trygt vannmiljø både i dag og i fremtiden.

Norsk Vann Pressemelding Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrvekst.

Glitre er en godt beskyttet vannkilde i Finnemarka. Foto Stine Mohagen Hansen.