Sikrer vannforsyningen

Glitrevannverket bruker nå 39 millioner på å sikre drikkevannforsyningen på Konnerud og i Åsen i Nedre Eiker. I forbindelse med arbeidene vil Hagatjern tappes ned to meter, og når arbeidet er ferdig frigis Bremsa for allmennheten.

Alt drikkevann fra Glitrevannverket gjennomgår en sikker og god vannbehandling før det distribueres, og det tas ukentlige vannprøver, også av vann fra vannverkets fjellbasseng. Og nå gjør Glitrevannverket ytterligere tiltak for å sikre vannforsyningen, og da fortrinnsvis for Konneruds 11.000 innbyggere. Det dreier seg om en ny vannledning mellom Åsen i Nedre Eiker og Konnerud i Drammen.

Bilde: Dag-Runar Hansen er Glitrevannverkets prosjektansvarlig og er stadig innom og følger med på hvordan det går ved Hagatjern.

Dobbeltsikring 

Den nye hovedvannledningen er avgjørende for å sikre innbyggerne rent og nok vann til enhver tid. Med den nye ledningen kan Konnerud forsynes fra to sider noe som gjør vannforsyningen sikrere og mer fleksibel.

Dagens reserveløsning er et høydebasseng i betong på Konnerud som på det meste har vannreseserve for ett døgn. Med den nye vannledningen fra Åsen så får man altså en dobbeltsikring dersom bassenget skulle bli tømt. Samtidig blir Åsen også sikret vannforsyning fra en ny side om det skulle skje noe med rørledningen langs Drammensdalen mot Nedre Eiker.

Legges på bunnen av Hagatjern 

Arbeidene med den fire kilometer lang ledningen startet i januar og vil være fullført til påske 2020. Det graves nå ned ledning mellom høydebassenget i Åsen og fram til dammen på Hagatjern. Derfra skal det legges en 1,4 kilometer lang ledning på bunnen av Hagatjern med innkomst ved badestranda på motsatt side der ledningen vil fortsette ytterligere 1,4 kilometer på land, videre opp til høydebassenget på Konnerud.

Senker vannstanden 

Glitrevannverket er i gang med å senke vannstanden med to meter, noe som vil skje gradvis.

Vi skal grave i strandsonen på badeplassen og bore i fjell ved dammen for å ikke skade svabergene på den siden. Det lages en to meter dyp tunnel på hver side av vannet som ledningen blir ført gjennom og ut i vannet, og der det er dypere enn to meter så vil ledningen bli liggende på bunnen.

Hagatjern har i tillegg to ”hull” på over 30 meters dybde og hele syv grunner som det må styres unna. Arbeidene må gjøres mens vannet er isfritt, og det tas selvsagt også hensyn til både kreps, hytteeiere og badegjester.

Badestranda blir like fin

Badegjester og hytteeiere vil i tiden fremover merke at vannstanden blir lavere og stranda litt større denne sommeren. Når det gjelder selve arbeidene ved badestranda så starter ikke de før i september, og da vil stranda bli stengt ut året. Når arbeidet er ferdig blir det ny sand på stranden slik at den blir minst like fin som i dag.

Både ved dammen og på badestranda blir det satt opp et vannuttak for badegjester som vil ha kaldt godt vann rett fra springen.

Bremsa frigis og strøm kobles på

En ekstra bonus med denne nye reservevannledningen er at når den står ferdig kan Bremsa frigis til allmenheten. Om høydebassenget skulle gå tomt må vi i dag starte opp vannbehandling av Bremsa, som i dag er reservevannkilden for befolkningen på Konnerud. Selv etter vannbehandling er ikke dette vann av god drikkekvalitet, og det har så langt heller ikke vært tatt i bruk som reservekilde etter at vannbehandlingsanlegget ble steng for vanlig drift i 1999.

Og mens vi likevel graver så legger vi også høyspentledning ved siden av vannledningen i samarbeid med Glitre Energi slik at også strømforsyningen i Åsen kobles sammen med strøm på Konnerud.

Bilde: Vannstanden på badestranda vil synke i løpet av sommeren, og i september blir den stengt på grunn av anleggsarbeider. Men den skal fremstå minst like fin som den var før neste badesesong.