Rengjøring av vannledninger

I uke 16, 17 og 19 har vi rengjøring av deler av ledningsnettet med spyling. Arbeidet vil i hovedsak foregå på nattestid. Rengjøringen foretas med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet. Som en følge av spylingen kan noen oppleve å få misfarget vann i springen.

Bilde: Mann kommer opp av kum i vegen
Spyling av ledningsnettet er nattarbeid.

Glitrevannverket leverer vann til eierkommunene Drammen, Lier og Asker, samt til Frogn og deler av Holmestrand kommune. Vannet overføres via ett stort ledningsnett. Over tid kan det samle seg ett belegg på innsiden av ledningsnettet. Dette medfører ikke noe helsefare men for å sikre jevn og god vannkvalitet er det nødvendig å foreta rengjøring av våre tuneller og ledninger med jevne mellomrom.

Våren 2023 står ledninger i området Trogstad-Tuft i Holmestrand og Eik- Fjell og Norbykollen i Drammen, for tur. Ledningene spyles med store mengder vann og i enkelte tilfeller bruker vi også en «plugg» som presses gjennom ledningen.

Varsling fra kommunen

Om du kan bli berørt av spylingen vil du motta en sms eller epost fra kommunen. Her står det når du eventuelt vil merke noe og hvordan du skal forholde deg. Ledningsstrekkene blir spylt ett og ett av gangen. Det vil kunne påvirke vannkvaliteten i noen områder i mer eller mindre grad mens spylingen pågår og i ettertid. Det er også behov for å stenge av vannet slik at noen vil kunne oppleve trykkfall eller helt bortfall av vann.

Les mer på Drammen og Holmestrand kommunes hjemmesider.

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Her kan du lese mer om hvordan du kan forholde deg ved misfarget vann. 

Hvorfor spyler vi på natten? 

Spylingen foregår i tidsperioden kl 21.00-06.00. Årsaken til at vi spyler nattestid er for å skape minst mulig problemer for våre kunder. På denne tiden er det lite vannforbruk og dermed færrest mulig som blir påvirket.

Har du ikke blitt varslet?

Da har kommunen sannsynligvis ikke tilgang til din kontaktinformasjon.

Les hvordan du kan oppdatere din elektroniske kontaktinformasjon om du bor i:

Drammen , Holmestrand