Sikrere vannforsyningen Konnerud – Åsen

Bilde: Tre blå nye vannpumper i et rom
De nye pumpene i Bakkebruddet pumpestasjon.

Nå står «nye» Bakkebruddet pumpestasjon klar til å kjøres i gang. Med det er Konnerud sikret tosidig vannforsyning. Samtidig blir Åsen også sikret vannforsyning fra en ny side om det skulle skje noe med rørledningen langs Drammensdalen mot Nedre Eiker.

Det har tatt flere år og gått over flere byggetrinn å bli ferdig med hele ringforbindelsen Drammen sentrum- Åsen høydebasseng- Konnerud via sjøledning over Hagatjern – Drammen sentrum. Nå settes de nye pumpene i Bakkebruddet pumpestasjon i gang, og dermed er sirkelen sluttet.

Vannets gang

Bakkebruddet pumpestasjon pumper vann opp til Åsen høydebasseng, ovenfor Mjøndalen. De nye pumpene har større kapasitet enn de gamle, det kan derfor pumpes mer vann opp i høydebassenget.

Ved siden av høydebassenget er det bygget en ny pumpestasjon som kan settes i gang og pumpe vannet videre via den nye vannledning mellom Åsen høydebasseng og Stubberud høydebasseng på Konnerud.

Stubberud er en del av dagens vannforsyning og får vann via Skogliveien pumpestasjon.

Frem til nå har Stubberud og to andre høydebasseng vært reservevannet til Konnerud. Skulle det for eksempel bli driftsproblemer ved Skogliveien pumpestasjon har høydebassengene kapasitet til å forsyne Konnerud ca. ett døgn. Om problemet ikke hadde blitt løst i løpet av den tiden har Bremsa vært en reservekilde. Vannkvaliteten i Bremsa og kapasiteten i høydebassengene ansees ikke for å være tilstrekkelig etter dagens krav. Fra nå av kan Konnerud forsynes fra Åsen høydebasseng så lenge det er behov for det. Glitrevannverkets behov for Bremsa som reservekilde vil med dette bortfalle, og det innledes nå en prosess for å tilbakeføre Bremsa til Drammen kommune.

Arbeidet som er gjort er en dobbeltsikring av vannforsyning, siden Åsen høydebasseng også kan få vann fra Stubberud høydebasseng. I vanlig drift vil det faktisk renne 1-2 l/s fra Stubberud til Åsen for å sørge for sirkulasjon av vann i ledningen.

Total renovering av pumpestasjonen

I utgangspunktet skulle det gamle bygget der pumpene sto ha en liten renovering. Når arbeidet startet ble det raskt avdekket at bygget hadde skader bla. etter vanninntrenging i vegger og frost. Derfor ble en større renovering av selve bygget en del av prosjektet.

Veggelementene ble demontert og ett nytt treoverbygg med saltak ble satt opp. Når dette likevel måtte gjøres ble det også litt større plass til de nye pumpene, rør, ventiler og automatikk. De tre nye pumpene har hver en kapasitet på 45 l/s.

Utvendig er farge og materialvalg tilpasset slik at det går mest mulig sammen med nabobygg i Sagaroa Borettslag.

Prosjektet med renovering av bygget og installasjon av nye pumper har ett budsjett på 2,75 millioner av en totalkostnad for hele ringforbindelsen på ca. 45 millioner.


Bilde: Lavt grått bygg med flatt tak
Bakkebruddet før renovering.
Bakkebruddet pumpestasjon etter renovering.