Skifte av trykkreduksjonsventiler

Bilde: rør og ventiler

De to nye trykkreduksjonsventilene er på plass.

Denne uka har drifta i Glitrevannverket vært travelt opptatt med å skifte ut trykkreduksjonsventiler i ett av våre viktige knutepunkt. Når de nye ventilene er på plass, vil det bidra til å sikre vannforsyningen i mange tiår. Arbeidet forventes å være ferdig innen mandag 8.2.21.

Denne uka har drifta i Glitrevannverket vært travelt opptatt med å skifte ut trykkreduksjonsventiler i ett av våre viktige knutepunkt. Glitrevannverket drifter motorveiene i vannforsyningen. Fra våre vannbehandlingsanlegg på Røysjø, Landfall og Kleivdammen fordeles vannet ut i store rørsystemer til ulike punkter, der vannet fordeles videre ut til kommunene og ut i stadig mindre fordelingsrør til det ender i din «lille» private stikkledning.

Underveis er det behov for å justere trykket siden mye av vår vannforsyning er basert på gravitasjon og det da kan være for høyt trykk noen steder. Andre steder er det behov for pumper der trykket må økes, for eksempel opp mot Konnerud. Glitrevannverket drifter et titalls trykkreduksjonsventiler og 7 pumpestasjoner. Så har kommunene også sine ventiler og pumper.

Robust system

Ventilene vi skifter nå justerer trykket fra Landfall vannbehandlingsanlegg og fordeling ut mot Drammen sentrum, Åssiden og Lier. For å kunne skifte ut trykkreduksjonsventilene har vi måttet stenge av slik at all forsyning til sentrum kommer fra Åssiden. Det som er betryggende, er at det over tid er bygget opp et robust, redundant system som gjør at når noe må stenges kan vanne ledes fra en annen retning. Dette har vært gjort denne uken. Ulempen er at noen innbyggere kan oppleve misfarget vann, men omleggingen gjøres så sakte vi kan for å unngå det.

Ventilene som blir skiftet ut hadde begynt å være vanskelige å manøvrere. Når de nye ventilene er på plass vil det bidra til å sikre vannforsyningen i mange tiår. Arbeidet med å skifte ventilene går som planlagt og omlegging til normal forsyning igjen vil foregå fra fredag 5/2 til mandag 8/2.

Jobben er budsjettert til kr 500 000,-.

Bilde: vannrør i et ventikammer

Arbeid med å skifte trykkreduksjonsventilen pågår.