Mulig misfarget i deler av Drammen.

Bilde: brunt vann i vasken
Misfarget vann kan forekomme ved arbeid på ledningsnettet.

Grunnet arbeid på vår hovedledning på Åssiden har Glitrevannverket måttet legge om vannstrømmen i store deler av vårt vannforsyningsnett. Arbeidet er nødvendig for å forsterke vannforsyningen, men har medført at mange beboere i Drammen vil oppleve en periode med misfarget vann. Vi vet dessverre ikke hvor lang tid dette vil vare da det er store mengder vann som må byttes ut.

Det er dette arbeidet som har førte til at mange på Bragernes, Strømsø, Gulskogen, Åssiden og Vinnes fikk misfarget mandag kveld og tirsdag. 

I forkant av planlagt vedlikehold skal kommunen varsle berørte innbyggere om mulighet for misfarget vann. Vedlikeholdsarbeidet berørte langt flere enn forventet, noe som medførte at mange ikke ble varslet eller ble varslet for sent.

– Vi beklager at mange ikke fikk varsel denne gangen. Vi kommer til å evaluere hendelsen for å unngå slike situasjoner i fremtiden, sier virksomhetsleder i Vann og avløp Live Johannessen.

Mattilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen. Det er imidlertid svært sjelden at det medfører helserisiko å drikke misfarget vann.

Glitrevannverket har mulighet for å styre vannstrømmen fra ulike kanter slik at vi kan utføre arbeider på nettet uten at noen mister vannet. Dette er en del av vår grunnleggende forsyningssikkerhet. En endring i hastighet eller retning på vannstrømmen i rørene kan i midlertid medføre at vannet blir misfarget i en periode. Se mer informasjon på Drammen kommune.

Mer informasjon om hva du gjør ved misfarget vann se her.

Tips: det lurt å alltid ha en flaske vann i beredskap.