Byttet ventil, sparer vann

Her løftes ny ventil på plass ned i ventilkammeret. Foto: Alexander Codling

Glitrevannverket og våre kundekommuner jobber kontinuerlig med å få ned lekkasjene, og på den måten spare vann. Nå har vi byttet en ventil som ikke var helt tett og dermed sparer vi vann. 

På en vernerunde i høst ble det oppdaget at en ventil sto og lakk 1-2 l/s. Dette er en ventil som brukes ved spyling av vannledningene og som selvfølgelig skal holde tett når den ikke brukes. Glitrevannverket og våre kundekommuner jobber kontinuerlig med å få ned lekkasjene, så her var det en jobb å gjøre.

Det kreves en del planlegging for å stenge ned og endre retning på vannstrømmer, og å sikre sikker jobbgjennomføring både for de som gjør jobben og for kundene som får vannet. Ventilen ble forsøkt byttet før jul, samtidig med at vi fikk byttet en gammel lufteklokke. Da støtte vi på noen utfordringer som gjorde at vi ikke fikk tid til å ta mer enn lufteklokken.

Nå var det klart for å gjennomføre hele jobben. Denne gangen var blant annet boltene på ventilen byttet i forkant, så selve utskiftingen gikk raskt og problemfritt. All honnør til driftsavdelingen som holdt på fra 21.00-01.00 for at kundene skulle være minst mulig berørt av arbeidet.

Forhåpentligvis merket du det ikke, og vi fortsetter å etterstrebe å jobbe etter våre verdier Kompetent, effektiv og pålitelig.

Nattarbeid med utskiftning av ventil. Foto Alexander Codling