Fotgjenger-teller ved Røysjø

Bilde: grå boks med klistremerker
Fotgjenger-teller registrerer bevegelse ved at en varmefølsom sensor registrerer når en person passerer.

Vi ønsker å kartlegge aktiviteten i nedbørfeltet til Røysjø og se utviklingen over tid. Det er derfor satt ut en fotgjenger-teller i nedbørfeltet. Denne registrerer bare bevegelse ved at en varmefølsom sensor registrerer når en person passerer forbi enheten. Det er ingen personopplysninger som registreres på noen som helst måte.

Glitrevannverket har i oppgave å verne om vannkilder og nedbørfelt for å sikre rent vann for generasjoner. Det er lov å gå, jogge og sykle ved Røysjø og dette har vi intet ønske om å endre på. Samtidig har vi behov for å ha kunnskap om utviklingen av aktivitet over tid. Nå vil vi få kvantitative data på hvor mange som har passert et punkt så lenge telleren henger ute.

I første omgang henger vi ut en teller. Så har vi en til som vi henger ut når vi har fått litt erfaring med den første. Tallene vil vi gjøre tilgjengelig for Drammen og Holmestrand kommune som kanskje kan bruke det som et grunnlag for å si noe om fysisk aktivitet i befolkningen.

Telleren er hengt opp i samråd med grunneier.
Les mer om telleren her.

Hva er tillatt og ikke ved Røysjø

Det er lov å gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet.

Følgende er IKKE tillatt i nedbørfeltet:

  • å bade i vann og bekker (tillatt ved Veslevann)
  • å bruke kano eller andre båttyper i vannene i nedbørsfeltet (tillatt ved Veslevann)
  • å overnatte eller slå leier ved vannene
  • bruk av motorisert kjøretøy
  • organisert aktivitet

Her finner du kart over nedbørfeltet