Trinnvise arbeider frem mot sikrere vannforsyning

Arbeidet i uke 36 kan føre til misfarget vann hos innbyggere i Drammen. Les mer om hva du gjør ved misfarget vann.
Bilde: to menn står i et kjellerrom og styrer en stor rørdel som henger i luften
Ny rørdel med vannmåler er på plass, mens gammel rørdel fjernes. Energi Teknikk AS bisto med jobben.

780 meter med nye strekkfaste duktile støpejernsrør, diameter 600 mm er lagt ned den bratte lia fra Landfall vannbehandlingsanlegg til Øvre Åssiden høydebasseng. Når denne ledningen er ferdig koblet på vil det gi sikrere vannforsyning til Drammens befolkning for generasjoner. Før endelig tilkobling av det nye røret må det gjøres en del forarbeider som må tas trinnvis.

I dag renner vannet fra Landfall vannbehandlingsanlegg ned i Øvre Åssiden høydebasseng gjennom en tunnel rett ned i bassenget. Utfordringen er at vannet fra Landfall ikke kan stenges av lenge av gangen, før vannforsyningen til Konnerud og tidligere Nedre Eiker blir sårbar. Det gjør det krevende å utføre tilfredsstillende drift og vedlikehold av Øvre Åssiden høydebasseng etter dagens standard. Det gir heller ikke tilfredsstillende sikkerhet.

Med den nye ledningen etableres det mulighet til å rengjøre og vedlikeholdet bassenget som ikke har vært der på mange år. Det vil sikre bedre og tryggere vannkvalitet fra anlegget i fremtiden. Det gir også mer robust forsyningssikkerhet til Konnerud og Nedre Eiker.

Forberedelser for å sette ny ledningen i bruk

Før den nye ledningen kan settes i drift må det gjøres en del forarbeid med utbedringer og oppgraderinger flere steder på vannledningsnettet. Det er ventiler, vannmålere og rørdeler som må skiftes ut for at vannforsyningen skal fortsette å være sikker, og dette skal gjøres trinnvis.  

For å sørge for at alle har vann i springen under arbeidet blir vannstrømmen i store deler av vannforsyningsnettet lagt om. Når vannet endrer retning og hastighet i rørene kan det medføre at belegg på rørveggene løsner og beboere kan oppleve misfarget vann.

Første trinn ble gjennomført 23-24 august. 

Dette arbeidet berørte dessverre langt flere enn forventet, noe som medførte at mange ikke ble varslet eller ble varslet for sent. Mengden misfarget vann var også større enn forutsett.

I etterkant har Glitrevannverket og Drammen kommune evaluert hendelsen, og ikke minst sett på tiltak for at det ikke skal medføre like store ulemper for enkelt husstander neste gang vannstrømmen må legges om.

Neste trinn mandag 6. -7. september

Natten mellom mandag 6. september og tirsdag 7. september skal Glitrevannverket fortsette utbedringen av vannledningsnettet. For å sørge for at alle har vann i springen under arbeidet blir vannstrømmen i store deler av vannforsyningsnettet i Drammen igjen lagt om.

Arbeidet skulle fortsette natten mellom 8.-9. september, men arbeidet gikk raskere enn forventet og alt ble gjennomført 6.-7. september. Nå er derfor vannforsyningen sakte regulert tilbake til normalen.

Videre planlagte arbeider i prosjektet vil ikke medføre misfarget vann da det ikke er samme behov for omlegging av vannstrømmen.

Vi har gjort følgende tiltak for å begrense mengden misfarget vann:

  • Omleggingen vil vare lengre. Forrige gang ble vannretningen snudd tilbake i løpet av ett døgn.  Siden vi skal gjøre et nytt arbeid natten 9-10 september opprettholder vi omleggingen så mye som mulig til arbeidene er ferdig for denne gang, da snues det sakte tilbake til normalen torsdag 9. september.
  • Nye løsninger er valgt for å minimere områder som blir berørt.
  • Det vil bli tappet ut vann fra flere steder i det kommunale nettet
  • Forhåndsvarsel vil gå ut til alle som har fare for å få misfarget vann, basert blant annet på tilbakemeldinger fra forrige hendelse 23. og 24. august.

Siste omgang med arbeid

I slutten av september er det klart for å sette det nye røret i drift. Dette blir første gang vannforsyningen går utenom Åssiden høydebasseng over flere uker og det blir tilgang til bassenget for inspeksjon og rengjøring. I utgangspunktet skal dette siste trinnet ikke medføre noen merkbare endringer på vannkvaliteten hos innbyggerne.

Nyttige lenker:

Informasjon om varsling fra kommunen.

Les mer om prosjektet.

Hva skal jeg gjøre ved misfarget vann.