Feil ved vannstandsmåler

Bilde: Mann står ute i elven med målerinstrument
Hydrateam under kontrollmåling i 2018. Foto Elin Hønsi

Glitrevannverket har gjennom sin konsesjon pålegg om å holde en vannføring på 700 l/s ved vårt målepunkt ved Opsahl. Våre målere har vist at vannføringen er stor nok i forhold til dette kravet. Observante folk meldte derimot inn til oss om at vannføringen var liten. Da vi da dro ut for å sjekke ble det oppdaget at måleren viser feil.

Feilen er nå rettet, og for å sikre oss at alt er helt i orden kommer det også et eksternt firma for å kontrollere målestasjonene. I tillegg har vi startet med å slippe på vann fra Holsfjorden, noe som vil foregå så lenge det er behov for å holde minstevannføringen gjennom hele sommersesongen.

Bakgrunn
I Lierelva har vi en sanntidsmåler ved Opsahl. Kravet her er at Glitrevannverket skal sørge for at vannføringen ikke går under 700 l/s i perioden 15. mai -15. september. Når det begynner å nærme seg kravet kan vi øke vannmengden på tre måter. Slippe vann fra :

  1. Glitre via vår tunnelen ved Egga
  2. Direkte fra lukene på Glitredammen
  3. Holsfjorden via Holsfjordenoverføringen der Glitrevannverket administrer slipp og måling av vann på vegne av Lierelven jordvanning A/L, Lier kommune og oss.