Vannlekkasje i Rosenkrantzgata

Tetting av lekkasje i Rosenkrantzgata. Foto Thorsten Schmidt

Glitrevannverket har fått en lekkasje på en av våre hovedvannledninger som ligger i Rosenkrantzgata. Dette er en viktig ledning for oss og vannlekkasjen kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten. Vi har derfor satt i gang med utbedring og tetting umiddelbart. Arbeidet forventes å være ferdig i morgen tidlig, og så kommer det ny asfalt i løpet av morgendagen.

Stengt veibane

Allerede i natt var lekkasjekontrollen ute for å lytte på ledningen om det var en lekkasje siden det ble oppdaget en mulig setningsskade. I dag morges dro lekkasjekontrollen ut igjen og vurdert setningen som trafikkfarlig. Lekkasjen er i avkjøringfeltet mot Landfalløybrua så deler av avkjøringfeltet og begge de indre kjørefeltene er stengt.  Årsaken til lekkasjen er ett rusthull i stålledningen.

Vannforsyningen opprettholdes

Siden Glitrevannverket over tid har bygget gode ringløsninger som kan forsyne med vann fra flere kanter vil ikke lekkasjen påvirke vannkvaliteten og driften av vannforsyningssystemet ivaretas som normalt.

Vann- og avløpsavdelingen i Drammen kommune utfører arbeidet.

Blir det endringer i saken vil vi legge ut mer informasjon her.

Foto: Thorsten Schmidt