Nye pumper, vegger og tak

Bilde: Lavt grått bygg med flatt tak

Bakkebruddet før renovering.

Det foregår en total renovering på Bakkebruddet pumpestasjon i Mjøndalen. I januar 2021 vil tre nye pumper med stor kapasitet og nytt treoverbygg med saltak, være på plass på det gamle betongfundamentet.

Bakkebruddet pumpestasjon pumper vann opp til Åsen høydebasseng ovenfor Mjøndalen. I forbindelse med at vi har bygget en ny reservevannsforsyning mellom Åsen høydebasseng og Stubberud høydebasseng på Konnerud, ble de to trofaste gamle pumpene for små.

De tre nye pumpene har hver en kapasitet på 45 l/s. De sammen med en ny pumpestasjon ved siden av Åsen høydebasseng, vil sørge for sikker reservevannforsyning til Konnerud.

Total renovering

I utgangspunktet skulle det gamle bygget renoveres. Fasaden skulle skiftes ut, og full innvendig oppgradering med nye pumper, rør, ventiler og automatikk gjennomføres. Når arbeidet startet ble det raskt avdekket at bygget hadde skader bla. etter vanninntrenging i vegger og frost. Derfor ble en større renovering av selve bygget en del av prosjektet.

Nå er de gamle veggelementene demontert og ett nytt treoverbygg reises i en fart. Når man likevel måtte gjøre slike utbedringer ble det også mulig å gjøre noe innvendig utvidelse av bygget. Det gir litt større plass til de nye pumpene.

Utvendig tilpasses farge og materialvalg på vegger og tak slik at det går mest mulig sammen med nabobygg i Sagaroa Borettslag.

Prosjektet er forventet ferdig i løpet av januar 2021 og utføres av Inrigo AS, i samarbeid med Viken Bygg/entreprenør AS og Arro Elektro AS.

Bilde: På bakken liger et vegg element klar for å reises.

Nytt veggelement ligger klar for å reises.

Gjenbruk.

De to gamle pumpene fra Bakkebruddet er fortsatt brukbare og blir sannsynligvis plassert på Eknes pumpestasjon i Mjøndalen. De vil i så fall ikke bli brukt til daglig, men være del av en viktig beredskap for å få vann til øvre deler av Drammen, om den vanlige forsyningen skulle svikte.