Vedlikeholdsarbeid ved Røysjø vannbehandlingsanlegg

Bilde: Spyling i ett av kalkfilterkamrene.

Fra og med mandag 10. juni og frem til fredag 14. juni vil det foregå vedlikeholdsarbeid på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I denne perioden vil de som til vanlig har vann fra Røysjø forsynes med vann fra Glitre. Det vil si innbyggere på Åskollen, Skoger, Kobbervikdalen og deler av Fjell i Drammen og nordre deler av Sande.

Det er over tid bygget en robust vannforsyningsinfrastruktur i vårt område. Når Røysjø vannbehandlingsanlegg stenges, kan produksjonen på Landfall vannbehandlingsanlegg, som har Glitre som vannkilde, økes. I 2010 ble det etablert en høytrykksleding som sikret en forbindelse mellom vannbehandlingsanleggene til Glitre og Røysjø. I perioden Røysjø er stengt kommer det gjennom denne ledningen vann fra Glitre opp i høydebassengene Fjelldammen, Norbykollen og Røysjø. Fra høydebassengene forsynes innbyggerne med vann.

Misfarget vann

Denne driftssituasjon medfører endret strømningsretning på vannet. Da kan avleiringer i ledningsnettet løsne og misfarget vann vil sannsynligvis forekomme i en periode etter omlegging. Her kan du lese mer om hva du gjør ved misfarget vann. 

 

Kontroll av spylerør og skifte av filtermasse

Arbeidet på Røysjø vannbehandlingsanlegg er igangsatt fordi vi opplever noe svekket spyling av det ene av fire kalkfiltere. For å undersøke om det er noe feil på spylerørene/dysene stenges anlegget og det ene filterkammeret tømmes så spylerørene kan inspiseres.

Når feilen er rettet fylles kammeret opp igjen med filtermassen som består av knust marmor. Filtermassen fungerer for filtrering av vannet, samtidig er det å gi vannet en ønsket økning i pH-verdi.

Filtermassene i de fire kamrene spyles regelmessig slik at det som er filtrert ut blir spylt bort. Vannet fra spylingen går ut i bekken ved Røysjø. Dette medfører ikke skade på bekkevannet.

Her kan du lese mer om anleggene våre.