Stilling ledig: IKT ansvarlig

Med denne nyopprettede stillingen er vi ute etter deg som er klar for å lede og utvikle arbeidet med å drifte, vedlikeholde og bygge opp selskapets IKT portefølje og infrastruktur. Som leverandør av samfunnskritiske tjenester er vi ute etter en som er ekstra opptatt av sikkerhet i alle ledd. Søknadsfrist: 14.01.2024.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi søker IKT ansvarlig til å lede den spennende utviklingen for IKT-området ved Glitrevannverket. I stillingen vil du håndtere et bredt spekter av oppgaver innen fagområdet. Glitrevannverket er avhengig av en velfungerende IKT-infrastruktur, noe som krever at selskapet er i takt med utviklingen. Som leverandør av samfunnskritiske tjenester er IKT-sikkerhet helt sentralt for selskapet.

Glitrevannverket har en hybrid server/system portefølje, der noen systemer driftes lokalt og andre er i skyen. Selskapet har et stort og distribuert nettverk, der vi eier et større fibernett som forbinder våre utestasjoner. Vi har i dag avtale med eksternt IKT-miljø som bistår med drift, men ønsker å øke egen kompetanse og eierskap til dette fagområdet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for drift og utvikling av selskapets IKT portefølje og infrastruktur.
 • Sikre en gjennomgående robust IKT-arkitektur for alle våre IKT-systemer, herunder sørge for redundante løsninger som skal fungere døgnkontinuerlig
 • Oppfølging og utvikling av selskapets IKT-strategi
 • Ivareta IKT-sikkerheten
 • Installasjon, konfigurasjon og drift av nettverk og serverløsninger
 • Dokumentasjon av nettverk og systemer, både fysisk og logisk
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger innen IKT
 • Oppfølging av eksterne leverandører.
 • Lede eller delta i prosjekter innenfor IKT-området
 • Bistå med IKT-brukerstøtte / rådgivning / opplæring
 • Innkjøp av hardware, programvare og konsulenttjenester. Økonomi og budsjettansvar for området.

Ønskede kvalifikasjoner

Liker du en utfordrende hverdag, er løsningsorientert og har lyst til å bidra til at IKT er en god og viktig støttefunksjon for Glitrevannverket, oppfordres du til å søke. Jobben krever stor grad av selvstendighet og vi søker en erfaren person som er sikkerhetsfokusert og har god gjennomføringsevne.

 • Relevant høyere utdanning på høyskole/universitetsnivå. Særlig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • Arbeidserfaring innen IT-drift, sikkerhet og redundante systemer (min. 5-10 år)
 • Nettverkskompetanse: Switcher, VLAN, trådløst nettverk, brannmurer mm. Ønskelig med god kompetanse innen Microsoft plattformer.
 • Relevant erfaring innen IKT-sikkerhet. Sertifiseringer innen området er ønskelig.
 • Kjennskap til OT (operativ teknologi) er en fordel.
 • Kompetanse innenfor personvernlovgivning og GDPR
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også som del av team
 • Vise evne til å forstå operative behov og omsette dette til tekniske løsninger.
 • Førerkort klasse B.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr den rette kandidaten:

 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver.
 • En bransje med stort samfunnsansvar og spennende utfordringer.
 • Personlige og faglige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser, god pensjons- og forsikringsordning og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det blir tatt hensyn til hvordan du kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten og bidra til at arbeidsmiljøet gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Det er pliktig innskudd på 2% av bruttolønn til selskapets pensjonsordning.

Søknad sendes til post@glitre.no merket «IKT ansvarlig»

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Marius Asheim tlf.: 41 55 70 43 eller e-post: marius.asheim@glitre.no

Link til Finn annonsen

Om Glitrevannverket

Glitrevannverket IKS eies av kommunene Drammen, Lier og Asker. Glitrevannverkets kjerneoppgave er å forsyne sine eierkommuner med drikkevann. I tillegg leveres drikkevann til Frogn kommune og deler av Holmestrand kommune. Dette innebærer vannforsyning til om lag 155 000 innbyggere. Glitrevannverket produserer også ren kraft i enkelte av vannveiene.

Selskapet har i dag 24 ansatte og en årlig omsetning på rundt 70 mill. Det planlegges betydelige investeringer de kommende årene. Glitrevannverket er et solid og veldrevet selskap med ambisjoner om å være et av de ledende fagmiljøene. Selskapet er vertskap for samarbeidsprogrammet Godt Vann som også omfatter vassdragssikkerhet.