Trygt drikkevann

Det er ingenting som tyder på at det er økt fare for forurensning fra Glitrevannverkets drikkevannskilder eller fjellbasseng her i regionen.  


Det tas jevnlig vannprøver fra drikkevannskildene Glitre og Røysjø, og analyseresultatene har aldri indikert noen som helst former for forurensningsfare. Foto: Renato Coco

Glitrevannverket leverer som kjent drikkevann til eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken, samt Frogn og deler av Sande. Alt drikkevann fra Glitrevannverket gjennomgår en sikker og god vannbehandling før det distribueres, og vann fra Glitrevannverkets fjellbasseng blir kontrollert ukentlig.

15.000 GODKJENTE VANNPRØVER
Glitrevannverket og kommunene gjennomfører hvert år tilsammen 15.000 vannprøver. Over 350 sensorer overvåker drikkesystemet til enhver tid og sender alarm til døgnkontinuerlig vakt om det skulle være noe feil.

STABILT GOD KVALITET
Det hentes ukentlig inn vannprøver fra hele vannforsyningssystemet, og det er lagt spesielt vekt på å kontrollere vannkvaliteten ut av høydebassengene.

Analyseresultatene har aldri indikert noen som helst former for forurensningsfare, og de årlige rapportene viser stabil og god hygienisk vannkvalitet i alle prøvepunkter.

GÅR GJENNOM RUTINENE
Den alvorlige hendelsen i Askøy kommune, og funn av E. coli-bakterier i drikkevannet både i Hurum og Krødsherad, medfører naturlig nok også stor oppmerksomhet fra oss i Glitrevannverket.  Vi følger de ulike hendelsene veldig tett, og i mellomtiden går vi selvsagt også gjennom alle våre egne risikoanalyser og rutiner på nytt.

HJELP OSS Å PASSE PÅ DRIKKEVANNSKILDENE VÅRE!

For å sikre helsemessig betryggende drikkevann så er man helt avhengig av en god vannkilde. Glitrevannverket fører aktivt tilsyn og informasjonsarbeid i tilknytning til begge våre to viktige og svært gode vannkilder; Glitre og Røysjø. Her kan vi alle være med å bidra til å sikre trygt og godt vann ved å vise hensyn til restriksjonene.

Les mer om drikkevann og Glitrevannverket ved å klikke deg inn på de ulike menyene her på nettsiden, og se gjerne også vår informative film om hvordan vannbehandlingen foregår!

Har du konkrete spørsmål om drikkevann og Glitrevannverket så er det bare å sende de til post@glitre.no.