Glitre er 1,5 m lavere enn normalt

På nettsiden kan du følge med på hvor mye vann det er i vannkildene akkurat nå. Du kan også sammenligne med de siste 6 årene. Da ser du at både Glitre og Røysjø har lavere vannstand enn normalt, helt nede på 2018 nivå. Vannkildene har likevel god kapasitet så vi er ikke umiddelbart bekymret for forsyningssituasjonen.

Glitre er nå 1,5 m lavere enn normalt og Røysjø har også lavere vannstand enn normalt. Begge ligger på rundt 2018 nivå, som da var det laveste nivået som er målt de siste 10 årene. Den gangen ble Asker spurt om reservevann, siden vi har en gjensidig avtale om å kunne forsyne hverandre med vann. Utover høsten 2018 kom det mye nedbør og vannkildene fylte seg opp igjen og vel så det.

Vi håper derfor på en regnfull høst. Om det ikke skjer har vi tillatelse til å fortsatt regulere vannkildene ned flere meter. Ved Røysjø er luken i Nordre Svanevann åpnet, slik at det kommer økt tilrenning og dermed synker vannstanden i Røysjø noe saktere. I tillegg kan vi be Asker om å supplere med ekstra vann igjen. Asker får vann fra Asker og Bærum vannverk som har Holsfjorden som vannkilde, en kilde vi anser som nærmest utømmelig.

Følg utviklingen i kildene

Her kan du gå inn og se på utviklingen både på kort sikt og i forhold til trender. Neste gang det regner kan du jo sjekke om det har hatt noen effekt på nivået i vannmagasinene. Uavhengig av nivået i vannkildene oppfordrer vi alltid til å ha et bevist forhold til vannforbruket, siden vann er verdens viktigste ressurs og det ligger mye arbeid bak vannet du får i krana.

Ekstra motivasjon til spare på vannet:

 • Produksjon av rent vann krever bruk av kjemikalier og strøm.
 • Å frakte vannet hjem til deg er energikrevende.
 • Mye av vannet du bruker er oppvarmet, så sparer du på varmtvannet, vil du også spare på strømregningen.

Hvordan få ned vannforbruket

Sammen med kommunene jobbes det systematisk med å holde vannforbruket nede. Dette skjer blant annet med aktiv lekkasjekontroll, det vil si systematisk søke og utbedre vannlekkasjer. Videre har alle innbyggere installert vannmålere og kan følge med på eget vannforbruk. Vi jobber også aktivt med informasjon om vannsparetips. Gjennomsnittlig vannforbruk per person er hele 130 liter per dag, så her har vi alle en mulighet for å spare. Under ser du våre beste tips i hverdagen!

Om du lar vannet renne i 3 minutter mens du pusser tenner kaster du bort hele 18 liter vann. Det er nesten to fulle vaskebøtter!

Gode vaner gir mindre vannforbruk:

 • Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.
 • Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
 • Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
 • Skru av vannet mens du pusser tennene
 • Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.
 • Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt. 
 • Unngå å vaske bilen ofte. 
 • Ikke tøm vann i vasken, bruk det til vanning

Det lille ekstra:

 • Sørg for at du ikke har lekkasjer innendørs (dryppende kraner, rennende toaletter og lignende). Ta en egenkontroll for lekkasjer. Se på vannmåleren din når du vet det ikke blir brukt vann. Endrer tallet seg er det vann som renner et eller annet sted.

Det er ingen grunn til å spare på vannet du drikker, nyt det gode kranvannet.