Sjøormen i Hagatjern

Foto: Per Fjordvang

På bunnen av Hagatjern er det nå lagt ned en sjøledning, «sjøormen». Ledningen er en del av vannledningen Glitrevannverket bygger mellom Åsen i Nedre Eiker og Konnerud for å sikre en mer robust vannforsyning til Konnerud og til Nedre Eiker.

Glitrevannverket startet tidlig i våres med å senke Hagatjern med to meter for å gjøre det mulig å legge sjøledningen på en trygg måte. Senkingen av vannstanden har foregått gradevis for å unngå ulemper for brukerne av Hagatjern.

Det er tidligere gravd ned ledning mellom høydebassenget i Åsen og fram til dammen på Hagatjern. Herfra er det nå lagt 1,4 kilometer lang ledning «sjøorm» som ligger på bunnen av Hagatjern og har innkomst ved badestranda på motsatt side. Herfra er det fortsatt ytterligere 1,4 kilometer med ledning før hele ledningsstrekket opp til høydebassenget på Konnerud er ferdig. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med å sørge for at sjøledningen ligger som den skal og at den vil tåle vanntrykket når ledningen settes i drift, så tross vinter og is foregår arbeidet fortsatt.

Arbeidene med den totalt fire kilometer lange ledningen startet i januar 2019 og vil være fullført til påske 2020.

Opprydding av søppel

Da vannet ble senket kom det gamle synder til syne. Blant annet deler av en flytebrygge som ikke har flytt på mange år. Kommunen bad Glitrevannverket om bistand til å ta den opp på land, og siden vi hadde utstyr og mannskap til å bistå oss med arbeidet, tok vi ansvar for dette.

Nedre Eiker kommune har også sendt ut oppfordring til alle grunneiere om å gjøre en dugnad med å rydde annet søppel som dukker opp. Det er lurt å benytter anledningen nå til å gjøre Hagatjern litt renere.

Rester av flytebryggen.

Dobbeltsikring av vannforsyningen

Den nye hovedvannledningen er avgjørende for å sikre innbyggerne rent og nok vann til enhver tid. Med den nye ledningen kan Konnerud forsynes fra to sider noe som gjør vannforsyningen sikrere og mer fleksibel. Samtidig blir Åsen også sikret vannforsyning fra en ny side om det skulle skje noe med rørledningen langs Drammensdalen mot Nedre Eiker.

Bremsa frigis og strøm kobles på

En ekstra bonus med denne nye reservevannledningen er at når den står ferdig kan Bremsa frigis til allmenheten. Om vannbehandling av Bremsa, som i dag er reservevannkilden for befolkningen på Konnerud startes opp så er ikke dette vann av god drikkekvalitet. Det har så langt heller ikke vært tatt i bruk som reservekilde etter at vannbehandlingsanlegget ble steng for vanlig drift i 1999.

Og mens vi likevel graver så legger vi også høyspentledning ved siden av vannledningen i samarbeid med Glitre Energi slik at også strømforsyningen i Åsen kobles sammen med strøm på Konnerud.

Det er et stort anlegg og mye utstyr som skal til.