Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

Foto: Det er mye rør som skal til for å sikre Liers befolkning nok og godt vann også i fremtiden.

Rørdeler er levert og maskiner har begynt forberedelsen på den store jobben med å skifte ut ledningsstrekket mellom tunnelen på Eggevollen og Kleivdammen vannbehandlingsanlegg. På nyåret starter arbeidet for fullt.

Denne rørstekningen er gammel og har for liten dimensjon for å kunne utnytte vannbehandlingskapasiteten på Kleivdammen vannbehandlingsanlegg fullt ut. Med de nye rørene vil kapasiteten  på dette strekket bli tredoblet. Da sikres vannforsyningen til en stadig økende befolkning i Lier og ved behov gir det større muligheter for å levere reservevann til andre deler av Glitrevannverkets forsyningsområde.

Arbeidet skal pågå frem til juni 2020 og da er det lagt 700 meter med nye rør. Totalt har dette prosjektet en kostnadsramme på 10,5 millioner kroner og utførende entreprenør er Isachsen AS.

Videre planer  

Utskiftningen av dette rørstrekket er første etappe på å fornye hele ledningsstrekket fra Eggevollen til Liertoppen. Det har skjedd mye i Lierbygda på over 40 år, både i forhold til antall abonnenter og storforbrukere av drikkevann. Hvis Glitrevannverket skal kunne sikre forsyning av nok vann til Liertoppen-området, må hele ledningen derfor oppdimensjoneres i forhold til dagens ledning.

– Det er strekningen fra tunnelutløpet Eggevollen til Kleivdammen vannbehandlingsanlegg som i dag har størst kapasitetsbegrensning, så det passer bra å starte der, forteller Arild Eek, daglig leder i Glitrevannverket. – I årene som kommer står det på planen å fornye ledningen videre fra vannbehandlingsanlegget til Liertoppen. Denne ledningen er gammel og står under svært stort trykk.

 Et gravitasjonsvannvek

Fra vannkilden Glitre renner vannet helt av seg selv gjennom en svær, 12 kilometer lang fjelltunnel ned til vannbehandlingsanlegget ved Landfalltjern i Drammen. Underveis er det en side-avgreining på tunellen ned mot Kleivdammen vannbehandlingsanlegg. Begge vannbehandlingsanleggene får derfor tilført vann fra Glitre uten noe behov for pumper, noe som gjør forsyningen robust.

På Kleivdammen vannbehandlingsanlegg siles vannet før det tilsettes klor og UV bestråles for å ta liv av mikroorganismer. Til slutt tilsettes natriumsilikat (vannglass) for å øke pH og derved hindre korrosjon på ledningsnettet, før størstedelen av Lier kommune forsynes med rent drikkevann fra anlegget.

I dag får ca. 130 000 innbyggere i sitt daglige drikkevann fra de to vannbehandlingsanleggene som behandler vann fra Glitre.