Aktuelt

  • Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

    Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

    Rørdeler er levert og maskiner har begynt forberedelsen på den store jobben med å skifte ut ledningsstrekket mellom tunnelen på Eggevollen og Kleivdammen vannbehandlingsanlegg. På nyåret starter arbeidet for fullt. Det forventes ferdig i juni

    Les mer